SVOBODOVÁ, Zuzana. TELOS OUK EN EMOI (Účel nikoli ve mně). In N. Pelcová, A. Hogenová. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 47-55. ISBN 978-80-7290-605-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název TELOS OUK EN EMOI (Účel nikoli ve mně)
Název česky TELOS OUK EN EMOI (Účel nikoli ve mně)
Název anglicky TELOS OUK EN EMOI (The purpose does not lie in me)
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání 1. vyd. Praha, Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu, od s. 47-55, 9 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
ISBN 978-80-7290-605-5
Klíčová slova česky Celek, cíl, dokonání, EROS, konec, konečnost, nekonečnost, obrácení, SCHOLÉ, smysl, TELOS, transcendence, účel, životní pohyby
Klíčová slova anglicky The whole, goal, completion, EROS, end, finality, infinity, conversion, SCHOLÉ, meaning, TELOS, transcendenc, purpose, life movements.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 28. 3. 2014 17:46.
Anotace
Hledání významu toho, co značí řecký termín TELOS provází člověka od počátků filosofování. Autorka zdůvodňuje, proč TELOS týkající se člověka nemůže pramenit v člověku samém. Přitom poukazuje, jaký význam nese to, co je vyznačeno sémantickým polem výrazu TELOS v myšlenkových cestách od Hésioda, Démokrita, Platona, Démosthena, přes Septuagintu, J. A. Komenského, M. Heideggera, E. Lévinase, J. Patočku a některé jeho žáky.
Anotace anglicky
The search for the meaning of what the Greek term TELOS denotes, has been a topic of philosophical reflections since their very beginning. Zuzana Svobodová explains why it is impossible for the TELOS of humans to originate in humans themselves. At the same time she points to the meaning of what is covered by the semantic field of TELOS in the considerations by Hesiod, Democritus, Plato, Demosthenes, together with the Septuagint, as well as by J.A. Comenius, M. Heidegger, E. Lévinas, J. Patocka and some of his pupils.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 15:50