SVOBODOVÁ, Zuzana. Z filosofického života Josefa Petra Ondoka. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2013, roč. 10/2013, č. 3, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Z filosofického života Josefa Petra Ondoka
Název česky Z filosofického života Josefa Petra Ondoka
Název anglicky From the Life of the Philosopher Josef Petr Ondok
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2013, 1214-8725.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky analytická filosofie, bioetika, ekoetika, etika, humor jako ctnost, Josef Petr Ondok, komunistické lágry, logika, přírodní vědy a filosofie, přírodní vědy a teologie
Klíčová slova anglicky analytic philosophy, bioethics, ecoethics, ethics, humor as a virtue, Josef Petr Ondok, communist prison, logic, science and philosophy, science and theology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 29. 1. 2014 01:26.
Anotace
Stať je věnována životu a myšlenkovému profilu Josefa Petra Ondoka, se zaměřením na jeho práci filosofickou, případně filosoficko-teologickou. Poukázáno je na Ondokovo ocenění aplikace analytické filosofie v oboru teologie, zejména v tématu „důkazu Boha“ a v oboru filosofie, konkrétně v případě analytické etiky, kde je rozšířena etika o témata ekoetiky.
Anotace česky
Stať je věnována životu a myšlenkovému profilu Josefa Petra Ondoka, se zaměřením na jeho práci filosofickou, případně filosoficko-teologickou. Poukázáno je na Ondokovo ocenění aplikace analytické filosofie v oboru teologie, zejména v tématu „důkazu Boha“ a v oboru filosofie, konkrétně v případě analytické etiky, kde je rozšířena etika o témata ekoetiky.
Anotace anglicky
From the Life of the Philosopher Josef Petr Ondok. (Article) – The article is dedicated to the biography and the thinking the late Czech philosopher, theologian and biologist Josef Petr Ondok (1926–2003), focusing on his philosophical as well as theological work. J. P. Ondok welcomed and embraced the application of Analytic Philosophy in Theology, especially on the topic of the “proof of God”, and in Philosophy, namely, in analytical Ethics, where the concept of Ecoethics is added.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 15:16