SVOBODOVÁ, Zuzana. Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok : Between the Sciences, Philosophy, and Theology. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2013, roč. 8, č. 4, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1802-3061.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok : Between the Sciences, Philosophy, and Theology
Název česky Etika a ekoetika Josefa Petra Ondoka : Mezi přírodními vědami, filosofií a teologií.
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2013, 1802-3061.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky agathocentrismus; Aristotelova etika; bioetika; člověk a příroda; ekoetika; etika; etika Tomáše Akvinského; hodnoty; Josef Petr Ondok
Klíčová slova anglicky agathocentrism; Aristotle's ethics; bioethics; ecoethics; ethics; ethics of Thomas Aquinas; Josef Petr Ondok; man and nature; values
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 9. 1. 2014 22:13.
Anotace
This article analyzes one part of the theoretical works by J. P. Ondok related in particular to his book called Člověk a příroda: Hledání etického vztahu (Man and Nature: In search of an Ethical Relationship). Special attention is devoted to defining Ondok’s contribution to considerations on ethics and ecoethics, as well as to the link between these reflections to the philosophy of Aristotle and Thomas Aquinas.
Anotace česky
Článek Etika a ekoetika Josefa Petra Ondoka: Mezi přírodními vědami, filosofií a teologií analyzuje část teoretického díla J. P. Ondoka, zejména na základě jeho knihy Člověk a příroda: Hledání etického vztahu. Zvláštní důraz je kladen na vymezení Ondokova přínosu etickému a ekoetickému myšlení a na vazbu (tohoto myšlení) s aristotelsko-tomistickou filosofií.
Anotace anglicky
This article analyzes one part of the theoretical works by J. P. Ondok related in particular to his book called Člověk a příroda: Hledání etického vztahu (Man and Nature: In search of an Ethical Relationship). Special attention is devoted to defining Ondok’s contribution to considerations on ethics and ecoethics, as well as to the link between these reflections to the philosophy of Aristotle and Thomas Aquinas.
VytisknoutZobrazeno: 15. 6. 2024 08:47