SVOBODOVÁ, Zuzana. (Ne)mediálnost filosofie. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Praha: Univerzita Karlova, PedF, 2012, VIII/2011, 2-3, 12 s. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název (Ne)mediálnost filosofie
Název česky (Ne)mediálnost filosofie
Název anglicky (Non)mediality of Philosophy
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, Praha, Univerzita Karlova, PedF, 2012, 1214-8725.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky médium, mediátor, filosofie, duše, péče o duši, věc veřejná, prostředek, bezprostřednost, komunikace
Klíčová slova anglicky medium, mediator, philosophy, soul, care of the soul, public matter, instrument, immediacy, communication
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 3. 12. 2013 15:12.
Anotace
Může hrát filosofie roli prostředníka (média)? Pokud ano, co zejména má (může) filosofie zprostředkov(áv)at a komu? (Tj. mezi kým je filosofie prostřed(ní)kem/médiem?) Je filosofie věcí veřejnou? Pokud ano, jakým způsobem a proč? Téma média a filosofie je zde vnímáno jako prohlubující otázka po filosofii samotné, tedy co je to filosofie, co znamená filosofovat a v jakém vztahu je k filosofii pojem médium či vztah mediálnosti. I když otázka postavení filosofie k veřejným sdělovacím prostředkům zde není otázkou prvotní, přesto se promýšlení mediálnosti filosofie dotýká i problematiky, zda je filosofie věcí veřejnou, případně v jakém smyslu jí náleží úkol mediátorky.
Anotace česky
Může hrát filosofie roli prostředníka (média)? Pokud ano, co zejména má (může) filosofie zprostředkov(áv)at a komu? (Tj. mezi kým je filosofie prostřed(ní)kem/médiem?) Je filosofie věcí veřejnou? Pokud ano, jakým způsobem a proč? Téma média a filosofie je zde vnímáno jako prohlubující otázka po filosofii samotné, tedy co je to filosofie, co znamená filosofovat a v jakém vztahu je k filosofii pojem médium či vztah mediálnosti. I když otázka postavení filosofie k veřejným sdělovacím prostředkům zde není otázkou prvotní, přesto se promýšlení mediálnosti filosofie dotýká i problematiky, zda je filosofie věcí veřejnou, případně v jakém smyslu jí náleží úkol mediátorky.
Anotace anglicky
(Non)mediality of Philosophy. (Article) – Can philosophy play an intermediary role (that of a medium)? If so, what does philosophy have to mediate in particular (can it do so?) and to whom? (That is, between whom is philosophy the intermediary/instrument/medium?) Is philosophy a public matter? If so, how and why is it the case? The topic of the article – the media and philosophy – is regarded as a more detailed question of philosophy per se, that is what philosophy is, what it means to philosophize, and what is the relationship between philosophy and the concept of a medium or intermediary relations. Although the question of the position of philosophy towards public media is not of primary concern, considerations on the media status of philosophy also cover the issue of whether philosophy is a public matter, or in what sense it deserves the task of an intermediary.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 15:47