SVOBODOVÁ, Zuzana. Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici. In Symbol ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2011. s. 110-115. ISBN 978-80-7290-428-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici
Název česky Jméno jako symbol v židovsko-křesťanské tradici
Název anglicky The Name as a Symbol in the Judeo-Christian Tradition
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání Praha, Symbol ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe, od s. 110-115, 2011.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Další údaje
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
ISBN 978-80-7290-428-0
Klíčová slova česky jméno; pojmenovat; dávání, změna a ztráta jména; jméno boží; moc jména; odpovědnost za jméno; signatura.
Klíčová slova anglicky name; give names; giving, changing and loss of name; the name of God; the power of a name; responsibility for a name; signature.
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 2. 12. 2011 22:23.
Anotace
Autorka se zamýšlí nad podstatou lidské schopnosti a lidského úkolu dávat jména. Hledá fundament jména, a to zejména v židovsko-křesťanské tradici, v biblické řeči. Poukazuje na vztah člověka a světa, který se projevuje v pojmenovávání. Věnuje se pojetí jména jako projevu ducha, a s tím související problematice změny a ztráty jména a odpovědnosti za jméno. V závěru shrnuje zkoumání fenoménu jména u J. Derridy a nastiňuje možné interpretace a další otázky.
Anotace česky
Autorka se zamýšlí nad podstatou lidské schopnosti a lidského úkolu dávat jména. Hledá fundament jména, a to zejména v židovsko-křesťanské tradici, v biblické řeči. Poukazuje na vztah člověka a světa, který se projevuje v pojmenovávání. Věnuje se pojetí jména jako projevu ducha, a s tím související problematice změny a ztráty jména a odpovědnosti za jméno. V závěru shrnuje zkoumání fenoménu jména u J. Derridy a nastiňuje možné interpretace a další otázky.
Anotace anglicky
The author examines the human ability and task of giving names. She is in search of what the foundation of names is, especially in the Judeo-Christian tradition, in biblical language. She points to the relationship between human beings and the world, which gets manifested in the process of giving names. The article deals with the concept of names as an expression of the spirit, and with the related issues of change and loss of a name as well as responsibility vis-à-vis a name. The text concludes with what studies into the phenomenon of the name with J. Derrida have revealed and outlines eventual interpretations and further questions.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 15:24