V568 Zážitková pedagogika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Bc. Pavel Kaplan (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Kaplan
Rozvrh
Pá 13. 10. 18:00–23:59 3, So 14. 10. 0:00–23:59 3, Ne 15. 10. 0:00–13:00 3, Pá 10. 11. 18:00–23:59 mimo školu, So 11. 11. 0:00–23:59 mimo školu, Ne 12. 11. 0:00–13:00 mimo školu, Pá 15. 12. 18:00–23:59 3, So 16. 12. 0:00–23:59 3, Ne 17. 12. 0:00–13:00 3, Pá 9. 2. 18:00–23:59 mimo školu, So 10. 2. 0:00–23:59 mimo školu, Ne 11. 2. 0:00–13:00 mimo školu
Předpoklady
Předpokladem je chuť hrát si, zabývat se hrami a různými aktivitami po teoretické i praktické stránce a být přítomen na 75% výuky na Jaboku a 100% na víkendech mimo školu.
Seminář fyzicky proběhne v zimním semestru 2023, ale dotací hodin odpovídá dvousemestrálnímu předmětu. Proto za tento předmět získáte 4 kredity.
Zážitková pedagogika bude v těchto termínech vždy pátek 18:00 až neděle 13:00 - 15:00 (záleží na místě):

POZOR! Přesná data všech čtyř víkendů budou upřesněna (doufáme) do konce června 2023. Datum 30. 9 je v rozvrhu v ISu zatím uvedeno jen proto, aby tento předmět mohl být vypsán - v tomto datu předmět probíhat nebude.

1. víkend 13.-15.10.2023 (Jabok, Praha - možnost přespat v tělocvičně)
2. víkend 10.-12.11.2023 (mimo Prahu)
3. víkend 15.-17.12.2023 (Jabok, Praha - možnost přespat v tělocvičně)
4. víkend 9.-11.2.2024 (mimo Prahu - termín tohoto víkendu není zatím na 100% jistý, ale vynasnažíme se)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/25, pouze zareg.: 0/25
Cíle předmětu
Tento kurz probíhá formou čtyř víkendových pobytů, z nichž první a třetí je na Jaboku a druhý a čtvrtý v přírodě. V předmětu zážitková pedagogika se zaměřujeme na fenomén prožitku, základní termíny zážitkové pedagogiky (dále jen ZP), principy a metody ZP, přípravou zážitkových programů a jejich použitelností v praxi... Kurz obsahuje část teoretickou i praktickou. V teoretické části budou účastníci seznámeni s principy a zásadami při pořádání programových celků na principech zážitkové pedagogiky, dále s rozmanitými typy aktivit, které se využívají v zážitkových programech a především práci se stanovováním cílů, jejich realizací v podobě her a aktivit a následně zacílenou reflexí. Teoretické informace načerpáte hlavně v jabockém Moodle kurzu Zážitková pedagogika a v samotném semináři probereme teorii jen velmi stručně a dále se už jen budeme odvolávat na to, co je v Moodle řečeno. V praktické části si studenti vyzkouší různé zážitkové aktivity a hry na vlastní kůži. Ale také jejich přípravu, zajištění a organizování + podrobné písemné zpracování přípravy. Počítejte s jistou finanční náročností kurzu (cena 1 víkendu mimo školu se v minulých letech pohybovala okolo 600,- Kč za dopravu, ubytování a jídlo).
Osnova
  • Čtyři povinné víkendové pobyty
Literatura
    povinná literatura
  • Kurz zážitková pedagogika v Moodle: https://moodle.jabok.cuni.cz/course/view.php?id=183
  • Kurz Metody herních a pohybových aktivit v Moodle: https://moodle.jabok.cuni.cz/course/view.php?id=184
Výukové metody
metody zážitkové pedagogiky - hry, herní aktivity, přednášky
Metody hodnocení
Úspěšné absolvováni kurzu bude hodnoceno zápočtem. Podmínkou zápočtu je absolvování min. 75% teoretické části v Praze a 100% aktivní účast na víkendech mimo Prahu. Další podmínkou je včasné odevzdání a následná realizace přípraveného programu v rámci zážitkové pedagogiky v průběhu posledního víkendu kurzu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2023/V568