V568 Zážitková pedagogika

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Bc. Pavel Kaplan (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Kaplan
Rozvrh
Pá 12. 11. 17:00–23:59 4, So 13. 11. 0:00–23:59 4, Ne 14. 11. 0:00–17:00 4, Pá 19. 11. 17:00–23:59 mimo školu, So 20. 11. 0:00–23:59 mimo školu, Ne 21. 11. 0:00–17:00 mimo školu, Pá 3. 12. 17:00–23:59 mimo školu, So 4. 12. 0:00–23:59 mimo školu, Ne 5. 12. 0:00–17:00 mimo školu
Předpoklady
Předpokladem je chuť hrát si, zabývat se hrami a různými aktivitami po teoretické i praktické stránce a být přítomen na 75% výuky na Jaboku a 100% na víkendech mimo školu.
Seminář fyzicky proběhne v zimním semestru 2021, ale dotací hodin odpovídá dvousemestrálnímu předmětu. Proto za tento předmět získáte 4 kredity.
Zážitková pedagogika bude v těchto termínech vždy pátek 18:00 až neděle 13:00 - 15:00 (záleží na místě):
Bohužel už nyní víme, že s termíny budeme muset hýbat - pokusíme se to vyřešit co nejdříve, ale prozatím jsou stanoveny takto:
12. - 14. 11. 2021 (Jabok, Praha - možnost přespat v tělocvičně)
12. 11 - 14. 11. 2021 (mimo Prahu)
3. 12 - 5. 12. 2020 (mimo Prahu)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/16, pouze zareg.: 1/16
Cíle předmětu
Tento kurz probíhá formou tří víkendových pobytů, z nichž první je na Jaboku a druhé dva v přírodě (zpravidla ve Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou). V předmětu zážitková pedagogika se zaměřujeme na fenomén prožitku, základní termíny zážitkové pedagogiky (dále jen ZP), principy a metody ZP, přípravou zážitkových programů a jejich použitelností v praxi... Kurz obsahuje část teoretickou i praktickou. V teoretické části budou účastníci seznámeni s principy a zásadami při pořádání programových celků na principech zážitkové pedagogiky, dále s rozmanitými typy aktivit, které se využívají v zážitkových programech a především práci se stanovováním cílů, jejich realizací v podobě her a aktivit a následně zacílenou reflexí. Teoretické informace načerpáte hlavně v jabockém Moodle kurzu Zážitková pedagogika a v samotném semináři probereme teorii jen velmi stručně a dále se už jen budeme odvolávat na to, co je v Moodle řečeno. V praktické části si studenti vyzkouší různé zážitkové aktivity a hry na vlastní kůži. Ale také jejich přípravu, zajištění a organizování + podrobné písemné zpracování přípravy. Počítejte s jistou finanční náročností kurzu (cena 1 víkendu mimo školu se v minulých letech pohybovala okolo 600,- Kč za dopravu, ubytování a jídlo).
Osnova
  • Tři povinné víkendové pobyty
Literatura
    povinná literatura
  • Kurz Metody herních a pohybových aktivit v Moodle: https://moodle.jabok.cuni.cz/course/view.php?id=184
  • Kurz zážitková pedagogika v Moodle: https://moodle.jabok.cuni.cz/course/view.php?id=183
Výukové metody
metody zážitkové pedagogiky - hry, herní aktivity, přednášky
Metody hodnocení
Úspěšné absolvováni kurzu bude hodnoceno zápočtem. Podmínkou zápočtu je absolvování min. 75% teoretické části v Praze a 100% aktivní účast na víkendech na Spáleništi. Další podmínkou je včasné odevzdání a následná realizace přípraveného programu v rámci zážitkové pedagogiky v průběhu posledního víkendu kurzu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2023.