V1841 Metody práce ve výtvarné výchově I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Radová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1841/DA: Út 8:30–10:00 2, kromě St 1. 9. až Po 13. 9., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., R. Radová
V1841/DB: Út 10:15–11:45 2, kromě St 1. 9. až Po 13. 9., kromě Po 25. 10. až Pá 5. 11., R. Radová
V1841/KC: So 16. 10. 9:00–16:15 2, R. Radová
V1841/KD: So 20. 11. 9:00–16:15 2, R. Radová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Pro denní studium:
1. seznámení se s výtvarnými vyjadřovacími prostředky, rozvoj kreativity, fantazie a vlastních výtvarných dovedností. Student si teoreticky a především i prakticky osvojí řadu výtvarných technik (kresba, malba, textilní tvorba, grafika, prostorová tvorba, netradiční výtvarné materiály a postupy, materiálové experimenty).
2. základy metodiky a didaktiky výtvarné výchovy jako východisko pro vlastní práci s dětmi, mládeží i s dospělými (vztah námětu a techniky, různé programy a pojetí výtvarné výchovy, projektová výuka, přesahy výtvarné výchovy – mezioborové vztahy, relaxace, radost i terapie)

Pro kombinované studium:
Předmět sleduje dvojí cíl:
1. vzdělání studujících v oblasti výtvarné činnosti a
2. přípravu studujících pro jejich vlastní výchovnou činnost s dětmi a mládeží.
Předmět vybavuje studenty potřebnými poznatky z didaktiky a metodiky výtvarné výchovy včetně praktických návodů pro výuku.
Literatura
  • GAINEROVÁ, Cindy a Maryann F. KOHLOVÁ. Dalších 199 výtvarných činností :náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let. Vyd. 2. Praha: Portál. 258 s. ISBN 8071787671. 2003. info
  • VONDROVÁ, Petra. Výtvarné techniky pro děti : hry a výtvarné činnosti pro děti ve věku od 4 do 9 let. Vyd. 1. Praha: Portál. 156 s. : i. ISBN 80-7178-583-0. 2001. info
  • KOHLOVÁ, Maryann. 200 výtvarných činností : náměty pro tvořivost dětí od 3 let. Vyd. 1. Praha: Portál. 271 s. : i. ISBN 80-85282-90-9. 1996. info
Výukové metody
Praktická výtvarná činnost s teoretickým úvodem a didaktickými přesahy.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je vyžadována: 1. pravidelná docházka (max 2 absence) 2. aktivní a tvůrčí přístup k zadávaným úkolům 3. předložení portfolia výtvarných prací s doplňujíci texty
Informace učitele
Třídní kniha
Denní studium:
14.9.2021
-úvod do výtvarné výchovy(osnova k vytváření pedagogických výtvarných projektů, vysvětlení pojmů, výtvarné dílo jako prostředek komunikace)
- možnosti kresby ve výtvarné výchově 1- výtvarné etudy a lineární kresba v praxi
21.9.2021
- role námětu ve výtvarné výchově
- teorie: možnosti kresby ve výtvarné výchově 2- světlo a stín
+ praxe: vlastní výtvarná práce na zadané téma
5. 10. 2021
- způsob práce v širších tématických celcích, výtvarné řady a projekty
- teorie: možnosti kresby ve výtvarné výchově 3- prostor a kompozice + praxe: vlastní výtvarná práce na zadané téma
6.10. 2020
- možnosti kresby ve výtvarné výchově 4 - výtvarné hry s
kresebnými materiály (co umí tužka, rudka, uhel a tuš...)
- využití náhody a experimentu k další výtvarné činnosti
- teorie: možnosti koláže (druhy, příklady využití) + praxe:
vlastní výtvarná práce na zadané téma
13.10. 2020
- úvod do grafických technik
- metodika tisku z koláže
- vlastní výtvarná práce na zadané téma + využití frotáže ve vv
20.10. 2020 - Technika hlubotisku ve vv, metodika, příklady využití - vlastní výtvarná práce na zadané téma 10.11.2020 - Motivace a cíle ve výtvarné výchově - Přípravy na lekce vv 24.11.2020 - Přípravy na lekce vv (kresba, tisk z koláže, papíroryt, koláž) 1.12 2020 - Razítka a hry s otisky - možnosti využití ve vv, metodika - vlastní výtvarná činnost na zadané téma 8.12.2020 - Práce se šablonou - metodika, možnosti využití ve vv - vlastní výtvarná činnost na zadané téma - návrh, realizace a tisk na papír nebo textil 15.12 2020 - Alternativní a přípravné grafické techniky - metodika, možnosti využití ve vv - Rytá kresba a gumotisk: vlastní výtvarná činnost na zadané téma - možnosti ručního tisku 22.12. 2020 - Přípravy na lekce vv (razítko a tisk přes šablonu) Kombinované studium: 3.10. 2020 - 1. skupina úvod do výtvarné výchovy(osnova k vytváření pedagogických výtvarných projektů, vysvětlení pojmů, výtvarné dílo jako prostředek komunikace, práce s námětem ve výtvarné výchově, způsob práce v širších tematických celcích, výtvarné řady a projekty, motivace (metody) a cíle ve výtvarné výchově, přidaná hodnota, dialog ve vv, reflexe. Vybrané techniky ve vv - technologie, metodika a praktická výtv. činnost + její využití v pedagogické praxi. 7.11. 2020 - 2. skupina úvod do výtvarné výchovy(osnova k vytváření pedagogických výtvarných projektů, vysvětlení pojmů, výtvarné dílo jako prostředek komunikace, práce s námětem ve výtvarné výchově, způsob práce v širších tematických celcích, motivace (metody) a cíle ve výtvarné výchově, přidaná hodnota, dialog ve vv, reflexe. Vybrané techniky ve vv - technologie, metodika a praktická výtv. činnost + její využití v pedagogické praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.