V1841 Metody práce ve výtvarné výchově I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Radová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1841/A: Út 8:30–10:00 2, kromě Po 3. 9. až Pá 14. 9., kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě Po 5. 11. až Pá 9. 11., kromě So 22. 12. až St 2. 1., R. Radová
V1841/B: Út 10:15–11:45 2, kromě Po 3. 9. až Pá 14. 9., kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě Po 5. 11. až Pá 9. 11., kromě So 22. 12. až St 2. 1., R. Radová
V1841/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Radová, jen pro kombinované studium Jabok
V1841/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen., jen pro kombinované studium Jabok
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Pro denní studium:
1. seznámení se s výtvarnými vyjadřovacími prostředky, rozvoj kreativity, fantazie a vlastních výtvarných dovedností. Student si teoreticky a především i prakticky osvojí řadu výtvarných technik (kresba, malba, textilní tvorba, grafika, prostorová tvorba, netradiční výtvarné materiály a postupy, materiálové experimenty).
2. základy metodiky a didaktiky výtvarné výchovy jako východisko pro vlastní práci s dětmi, mládeží i s dospělými (vztah námětu a techniky, různé programy a pojetí výtvarné výchovy, projektová výuka, přesahy výtvarné výchovy – mezioborové vztahy, relaxace, radost i terapie)

Pro kombinované studium:
Předmět sleduje dvojí cíl:
1. vzdělání studujících v oblasti výtvarné činnosti a
2. přípravu studujících pro jejich vlastní výchovnou činnost s dětmi a mládeží.
Předmět vybavuje studenty potřebnými poznatky z didaktiky a metodiky výtvarné výchovy včetně praktických návodů pro výuku.
Literatura
  • GAINEROVÁ, Cindy a Maryann F. KOHLOVÁ. Dalších 199 výtvarných činností :náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003, 258 s. ISBN 8071787671. info
  • VONDROVÁ, Petra. Výtvarné techniky pro děti : hry a výtvarné činnosti pro děti ve věku od 4 do 9 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 156 s. : i. ISBN 80-7178-583-0. info
  • KOHLOVÁ, Maryann. 200 výtvarných činností : náměty pro tvořivost dětí od 3 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996, 271 s. : i. ISBN 80-85282-90-9. info
Výukové metody
Praktická výtvarná činnost s teoretickým úvodem a didaktickými přesahy, exkurze ve skutečném ateliéru, případně návštěva výstavy dle aktuálních možností
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je vyžadována: 1. pravidelná docházka (max 2 absence) 2. aktivní a tvůrčí přístup k zadávaným úkolům 3. předložení portfolia výtvarných prací s doplňujíci texty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.