V1841 Metody práce ve výtvarné výchově I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2017
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Radová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1841/A: Út 10:15–11:45 4, kromě Po 4. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až So 28. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě So 23. 12. až Út 2. 1., R. Radová
V1841/B: Út 12:00–13:30 4, kromě Po 4. 9. až Pá 15. 9., kromě Po 23. 10. až So 28. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě So 23. 12. až Út 2. 1., R. Radová
V1841/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Radová, jen pro kombinované studium Jabok
V1841/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Radová, jen pro kombinované studium Jabok
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Pro denní studium: 1. seznámení se s výtvarnými vyjadřovacími prostředky, rozvoj kreativity, fantazie a vlastních výtvarných dovedností. Student si teoreticky a především i prakticky osvojí řadu výtvarných technik (kresba, malba, textilní tvorba, grafika, prostorová tvorba, netradiční výtvarné materiály a postupy, materiálové experimenty). 2. základy metodiky a didaktiky výtvarné výchovy jako východisko pro vlastní práci s dětmi, mládeží i s dospělými (vztah námětu a techniky, různé programy a pojetí výtvarné výchovy, projektová výuka, přesahy výtvarné výchovy – mezioborové vztahy, relaxace, radost i terapie) Pro kombinované studium: Předmět sleduje dvojí cíl: 1. vzdělání studujících v oblasti výtvarné činnosti a 2. přípravu studujících pro jejich vlastní výchovnou činnost s dětmi a mládeží. Předmět vybavuje studenty potřebnými poznatky z didaktiky a metodiky výtvarné výchovy včetně praktických návodů pro výuku. Podstatnou částí výuky je vlastní výtvarná činnost studentů, spočívající v kreslení podle předlohy i podle vlastní fantazie, v práci s různými druhy materiálů (drát, šustí, filc, sádra, hmoty) a v seznamovaní se s různými textilními technikami (tkaní, paličkování, šití).
Literatura
  • GAINEROVÁ, Cindy a Maryann F. KOHLOVÁ. Dalších 199 výtvarných činností :náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003, 258 s. ISBN 8071787671. info
  • VONDROVÁ, Petra. Výtvarné techniky pro děti : hry a výtvarné činnosti pro děti ve věku od 4 do 9 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 156 s. : i. ISBN 80-7178-583-0. info
  • KOHLOVÁ, Maryann. 200 výtvarných činností : náměty pro tvořivost dětí od 3 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996, 271 s. : i. ISBN 80-85282-90-9. info
Výukové metody
Praktická výtvarná činnost s teoretickým úvodem a didaktickými přesahy, exkurze ve skutečném ateliéru, případně návštěva výstavy dle aktuálních možností
Metody hodnocení
Pro denní studium: prezentace 1 – 2 hotových výtvarných prací v učebně výtvarné výchovy v rámci výuky (závěr semestru) Zápočen bude udělen za aktivní účast na výuce, tvůrčí přístup, max. 2 absence Pro kombinované studium: Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast na výuce a tvůrčí přístup k úkolům zadávaným během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.