V1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Mgr. Michael Martinek, Th.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Pařízek
Katedra pedagogiky a psychologie - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
V1091/A: Po 12. 9. 10:15–11:45 7, Po 19. 9. 10:15–11:45 7, Po 3. 10. 10:15–11:45 7, Po 17. 10. 10:15–11:45 7, Po 7. 11. 10:15–11:45 7, Po 21. 11. 10:15–11:45 7, Po 5. 12. 10:15–11:45 7, I. Čihánková
V1091/B: Po 12. 9. 10:15–11:45 čajovna, Po 19. 9. 10:15–11:45 čajovna, Po 3. 10. 10:15–11:45 čajovna, Po 17. 10. 10:15–11:45 čajovna, Po 7. 11. 10:15–11:45 čajovna, Po 21. 11. 10:15–11:45 čajovna, Po 5. 12. 10:15–11:45 čajovna, H. Čížková
V1091/C: Po 12. 9. 10:15–11:45 4, Po 19. 9. 10:15–11:45 4, Po 3. 10. 10:15–11:45 4, Po 17. 10. 10:15–11:45 4, Po 7. 11. 10:15–11:45 4, Po 21. 11. 10:15–11:45 4, Po 5. 12. 10:15–11:45 4, R. Kuchař
V1091/D: Po 12. 9. 10:15–11:45 7, Po 26. 9. 10:15–11:45 7, Po 10. 10. 10:15–11:45 7, Po 31. 10. 10:15–11:45 7, Po 14. 11. 10:15–11:45 7, Po 28. 11. 10:15–11:45 7, Po 12. 12. 10:15–11:45 7, M. Ortová
V1091/E: Po 12. 9. 10:15–11:45 4, Po 26. 9. 10:15–11:45 4, Po 10. 10. 10:15–11:45 4, Po 31. 10. 10:15–11:45 4, Po 14. 11. 10:15–11:45 4, Po 28. 11. 10:15–11:45 4, Po 12. 12. 10:15–11:45 4, I. Čihánková
V1091/F: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Čížková, Pro studenty kombinované formy studia Jabok
V1091/G: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kuchař, Pro studenty kombinované formy studia Jabok
V1091/H: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Martinek, M. Ortová, Pro studenty kombinované formy studia ETF UK
V1091/I: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Čihánková, Pro studenty kombinované formy studia Jabok
Předpoklady
NOW ( X1101 OPI I. )
Korekvizita : Odborná praxe bloková informativní I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Rozvíjet dovednosti sebereflexe a to jak ve vztahu k roli a fungování v seminární skupině tak ve vztahu k odborným praxím.
Osnova
 • Téma: Praxe na Jaboku, organizační pokyny, rozdělení do skupin;
 • Téma: Dosud absolvované praxe a další zkušenosti související s oborem, základy reflexe a sebereflexe;
 • Téma: Význam praxe, role praktikanta, hranice této role;
 • Dokumenty Individuální plán praxe, Zpráva z praxe;
 • Téma: Mateřské školy, individuální práce s klientem;
 • Téma: Vyhodnocení praxe v mateřské škole, vyhodnocení vlastní činnosti;
 • Téma: Úmluva o právech dítěte;
 • Téma: Úmluva o právech dítěte
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 171 s. ISBN 8072544969. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • PAČESOVÁ, Martina. Lékař, pacient a Michael Balint :[balintovské skupiny v Česku]. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 170 s. ISBN 8072544918. info
 • Úvod do supervize :cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002. 88 s. ISBN 8086620002X. info
Výukové metody
Výuka probíhá v malých skupinách, důraz je kladen na aktivitu studentů. Studenti se učí reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům výchovné a sociální práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, dodržení maximální povolené jedné absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2016/V1091