S5101 Rozvoj poznávacích funkcí metodou R.Feuersteina I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2016
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 15:30–17:00 8, kromě Po 10. 10. až Pá 14. 10., kromě Po 7. 11. až Pá 11. 11., kromě Po 5. 12. až Pá 9. 12., kromě Pá 23. 12. až Po 2. 1.
Předpoklady
ROCNIK ( 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/12, pouze zareg.: 0/12
Cíle předmětu
Potřebné informace o metodě instrumentálního obohacování R. Feuersteina lze získat na webových stránkách http://centrum-cogito.cz nebo v článku V.Pokorné publikovaném v časopise Speciální pedagogika 2001/1 na s.4-15 - článek najdete v učebních dokumentech předmětu. V semináři budeme používat konkrétní pracovní sešity, které jsou vodítkem pro získávání nových poznávacích dovedností. Získané dovednosti jsou v semináři aplikovány do praktického každodenního i odborného života každého studenta. Důraz bude kladen také na jejich využití při učení, získávání a využívání nových poznatků. Seminář bude veden interaktivně, intenzivně, při každém setkání bude posílena další kompetence. Pokud se chcete dozvědět, jak dělat věci výhodně, co všechno může být klíčem k řešení problémů, jak si strukturovat zdánlivě neuchopitelné věci okolo nás, pokud se konečně chcete naučit spolehlivě rozlišovat pravou a levou stranu nejen u sebe, ale i u druhého a mnoho mnoho dalšího, přihlaste se. Aby výuka měla efekt, je podmínkou pravidelná docházka.
Osnova
  • v dalším pokračování kurzu budeme pracovat s instrumenty Porovnávání, Orientace v prostoru I. a/nebo Analytické vnímání.
Metody hodnocení
Zápočet studenti získávají za pravidelnou docházku (toleruji dvě absence) a plnění úkolů zadaných v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednostně pro studenty 1. ročníku.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2009, zima 2010, léto 2012, zima 2013, léto 2015, léto 2017, zima 2018, zima 2019.