X211 Odborná praxe prázdninová I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
2 týdny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ivana Adámková (přednášející)
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Iveta Kaňková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
PhDr. Vladimír Mašát (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
Katedra odborných praxí - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat zkušenosti s organizováním a zajištěním výchovně rekreačních aktivit, prohloubit praktické zkušenosti v oblasti sociálních služeb v ČR i v zahraničí.
Výukové metody
Dva týdny souvislé praxe, minimálně 10 pracovních dní. Student může prázdninové praxe mezi 1. a 2. a mezi 2. a 3. ročníkem spojit v jednu čtyřtýdenní praxi v rámci jednoho pobytu v zahraničí. O tuto výjimku je nutno požádat prostřednictvím studijního oddělení.
Metody hodnocení
Každý student je povinen: ;
- vypracovat Individuální plán praxe, konzultovat jej s učitelem seminární skupiny MSSP II.(v letním semestru předcházejícím praxi) a lektorem praxe (na pracovišti)
- absolvovat praxi v plném rozsahu na jednom pracovišti
- získat a předložit ke kontrole Hodnocení studenta zaměstnancem pracoviště učiteli seminární skupiny MSSP III. v zimním semestru následujícím po praxi
- zpracovat Zprávu z odborné praxe v rozsahu 2-4 NS s důrazem na reflexi a sebereflexi vlastního působení
Informace učitele
Téma praxe: Výchovně rekreační volnočasové aktivity pro děti i dospělé, případně sociální služby, zejména letní tábory nebo jiné srovnatelné aktivity podle vlastní volby po schválení koordinátorem praxí. Praxi je možné absolvovat zejména na letních táborech nebo jiných srovnatelných aktivitách podle vlastní volby. Student je povinen konzultovat volbu pracoviště nebo akce, na nichž hodlá praxi absolvovat, před nástupem na praxi (během letního semestru 1. ročníku), s Koordinátorem praxí v ČR studentů 1. ročníku nebo s vyučujícím své seminární skupiny MSSP I. Tomu také předloží Individuální plán praxe. Reflexe praxe probíhá v zimním semestru 2. ročníku formou skupinové práce v rámci předmětu MSSP III.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.