V530 Práce se vztahy v dětské skupině

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 10. 9. 13:45–16:00 6, Čt 17. 9. 13:45–16:00 6, Čt 24. 9. 13:45–16:00 6, Čt 1. 10. 13:45–16:00 6, Čt 8. 10. 13:45–16:00 6, Čt 22. 10. 13:45–16:00 6, Čt 3. 12. 13:45–16:00 6, Čt 17. 12. 13:45–16:00 6
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/15, pouze zareg.: 0/15
Cíle předmětu
1/Účastník bude umět sestavit specifický program na zadané téma pro skupinu dětí mladšího školního věku, ve kterém děti zážitkovou formou rozvíjejí pozitivní vztahy v konkrétní skupině. 2/Účastník bude ovládat určitou sadu sociálně-psychologických her pro danou cílovou skupinu. 3/Účastník bude umět základně reflektovat svoje odborné i osobní možnosti při řešení citlivých témat v dětské skupině.
Osnova
  • 1/Specifika dětské skupiny-skupinová dynamika, složení skupiny, vztahy a postavení dětí ve skupině.Jak zjišťovat vztahy v dětské skupině. 2/ Sociálně-psychologické hry jako nástroj pro práci se skupinou dětí mladšího školního věku. Typy her. Reflexe dění ve skupině a sebereflexe dětí jako významná součást sociálně-psychologických her. 3/ Příprava programu zaměřeného na vztahy v dětské skupině-cíl programu, výběr her, modelová struktura programu. 4/ Vybrané sociálně-psychologické hry v praxi I.-přestavovací hry. Účastníci si zážitkovou formou vyzkoušejí vybrané sociálně-psychologické hry (Představení s otázkou, reportér, po mé pravé ruce sedí...). 5/ Vybrané sociálně-psychologické hry v praxi II.-rozehřívačky. Účastníci si zážitkovou formou vyzkoušejí vybrané sociálně-psychologické hry pro děti (Kdo je tady velitel, Hadi a včely, Mašinka, Ovoce, Evoluce, Rohy....) 6/ Vybrané sociálně-psychologické hry v praxi III.-hlavní hry dle cíle (Empatie, Spolupráce, Předsudky....). 7/P Promítání ukázek práce s dětskou skupinou.
Literatura
  • Skupinové hry pro život 1 :zařazení do skupiny, kontakt, smyslové vnímání, přátelství, sebevědomí : pro děti od 6 do 12 let. Edited by Klaus W. Vopel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 138 s. ISBN 9788073672867. info
  • SMITH, Charles A. Třída plná pohody :162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání. Translated by Jiří Bumbálek. Vyd. 3. Praha: Portál, 2001, 226 s. ISBN 8071786020. info
Metody hodnocení
Docházka, aktivní účast na práci skupiny včetně sebereflexe dění ve skupině.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2015/V530