T577 Spirituální a sociální prvky ve filmu

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 15:30–17:00 4, kromě Út 1. 9. až Ne 6. 9., kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10.
Předpoklady
Ze strany studentů se předpokládají základní znalosti z oblasti teologie, křesťanství a Bible. Očekává se otevřenost, ochota diskutovat a ochota se učit. Kurz je založen na diskusi, kritickém myšlení a společné práci s danými materiály, resp. na jejich interpretaci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vytvořit metodologii, která nám umožní nahlížet na kinematografii ve vícerých více interpretačních rovinách. Dále je cílem definovat, co je to ‚duchovní‘ a ‚náboženský‘ film a jaké má charakteristiky. Posledním cílem bude je získat schopnost dívat se na filmy s teologickýma a křesťanskýma očima, které mají zájem především o spirituální a sociální prvky.
Osnova
 • Tento kurz je cvičením z aplikované teologické hermeneutiky a je určen pro studentky a studenty, kteří mají zájem o duchovní a náboženský film. Mluvit budeme o transcendentním účinku filmu, o duchovním filmu jako doteku mezi dvěma světy skrze umělecký obraz. Začátek kurzu bude spíš teoretický, kdy si s pomocí dostupné literatury vyjasníme význam pojmu spiritualita v křesťanském kontextu, dále se budeme věnovat teoretickým koncepcím spirituality ve filmu a vysvětlíme si, co je to duchovní, náboženský a spirituální film. Vytvoříme metodologii, která nám umožní interpretovat jednotlivé filmy ve více rovinách. Věnovat se budeme především autorům a kinematografii z Ruska (Sovětského svazu), Japonska, Evropy (Francie, Polska, Česka, Švédska) a Spojených států, kde vybraní tvůrci vychází z představy, že tajemství (v našem případě Bůh, Posvátno) se může člověku samo poodhalovat skrze umělecké dílo, jeho ikonickou podstatu, kde umělec slouží spíše jako médium, nikoliv jako původce. Ze strany studentů se předpokládají základní znalosti z oblasti teologie, křesťanství a Bible. Očekává se otevřenost, ochota diskutovat a ochota se učit. Kurz je založen na diskusi, kritickém myšlení a společné práci s danými materiály, resp. na jejich interpretaci.
 • ● Marketa Lazarová, 1967, 165 min, Režie: František Vláčil
 • ● Jaro, léto, podzim, zima... a jaro, 2003, 103 min, Režie: Ki-duk Kim
 • ● Deník venkovského faráře, 1951, 115 min, Režie: Robert Bresson
 • ● Andrej Rublev, 1966, 175 min, Režie: Andrej Tarkovskij
 • ● Prolomit vlny, 1996, 159 min, Režie: Lars von Trier
 • ● Barmská harfa, 1956, 116 min, Režie: Kon Ičikawa
 • ● Až na krev, 2007, 158 min, Režie: Paul Thomas Anderson
 • ● Nazarin, 1959, 94 min, Režie: Luis Buñuel
 • ● O bozích a lidech, 2010, Režie: Xavier Beauvois
 • ● Strom života, 2011, Režie: Terrence Malick
 • ● Sedmá pečeť, 1957, 96 min, Režie: Ingmar Bergman
 • ● Dekalog V, 1988, 57 min, Režie: Krzysztof Kieślowski.
Literatura
  doporučená literatura
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Spiritualita ve filmu. Brno: CDK, 2007.
 • SUCHÁNEK, Vladimír. Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu : úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické skutečnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 261 s. ISBN 80-244-0417-6. info
 • SUCHÁNEK, Vladimír. Duchovní aspekty filmu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
 • MCGRATH, Alister E. Křesťanská spiritualita : úvod : Christian spirituality (Orig.). Translated by Miloš Veselý. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2001. 310 s. ISBN 80-7207-444-. info
 • STARÝ, Rudolf. Filmová hermeneutika : výbor z filmových recenzí 1981-1994 s úvodní studií O hermeneutice : O hermeneutice (Obsaž.). Vyd. 1. Praha: Sagittarius, 1999. 243 s. ISBN 80-901898-8-1. info
Výukové metody
Kurz bude založen na diskusi, kritickém myšlení a společní práci s filmy a jejich výklady.
Metody hodnocení
Očekává se přítomnost na semináři, kromě jabockých aktivit a povinné praxe je povolená jenom jedna absence.
Dále je povinná domácí příprava na seminář a aktivní účast na semináři.
Každý účastník kurzu připraví jednu prezentaci na dané téma (10 minut + diskuse, písemně připravit a odevzdat).
Kurz bude uzavřen závěrečným pohovorem.
V případě nesplnění některých podmínek (např. velká absence, nepřipravenost na seminář, pasivní účast na semináři), může učitel poskytnout možnost dodatečně vypracovat seminární práci k získání zápočtu.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2015/T577