S5971 Reminiscence (práce se vzpomínkami seniorů) I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 23. 9. 13:45–15:15 4, St 7. 10. 13:45–15:15 4, St 21. 10. 13:45–15:15 4, St 2. 12. 13:45–15:15 4, St 9. 12. 13:45–15:15 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu
Cílem tohoto semináře je teoretické i praktické seznámení s reminiscencí jako s metodou, která cíleně pracuje se vzpomínkami seniorů za účelem zkvalitnění jejich života.
Osnova
  • Teorie: Vzpomínky a jejich význam v závěrečném období života. Reminiscence jako metoda, která se vzpomínkami cíleně pracuje. Reminiscenční techniky a možnosti jejich využití. Aktivity v semináři: Tvorba životní osy, historické souvislosti. Vyhledávání vhodných reminiscenčních stimulů (hudba, předměty, vůně). Nácvik skupinové reminiscence. Kreativní zpracování vzpomínek. Práce s klientem: Výběr klienta pro reminiscenci a výběr vhodné techniky (zdůvodnění). Průběžná reminiscenční aktivita s klientem (příprava, průběh, reflexe). Výstup z reminiscence ve vhodné formě (např. zaznamenaný životní příběh klienta, kniha života, koláž, výtvarná tvorba, ...) Závěrečná prezentace vlastní práce v rámci seminární skupiny.
Informace učitele
Seminář je určen pro aktivní studenty, kteří se nebojí vyzkoušet získané teoretické znalosti v praxi. 23. září ve 13.45 hodin se sejdeme poprvé a domluvíme se na organizaci semináře a podmínkách k udělení zápočtu. Během prvních seminářů se seznámíme s teorií, zdůvodníme význam vzpomínek v závěrečném období života a začneme s praktickým nácvikem reminiscenčních aktivit. Navštívíme vybraný domov pro seniory , kde mají s reminiscencí zkušenosti. Další semináře proběhnou v menších skupinách a budou věnovány přípravě na individuální reminiscenci se seniorem a jejich průběžné reflexi. Jádrem semináře bude vlastní reminiscenční práce se seniorem z vlastní rodiny, z okruhu známých nebo je možno docházet za seniorem do některého z domovů pro seniory. Počet vyučovacích hodin, které byste měli reminiscenci věnovat (ať již během seminářů nebo při vlastní práci s klientem) by měl být min. 20 za školní rok. Na závěr letního semestru každý předloží výstup vlastní práce s klientem a bude ho na semináři prezentovat. Tento výstup může mít nejrůznější podobu vzhledem k možnosti použít různé reminiscenční techniky (zapsaný životní příběh klienta, vytvořená kniha života, výtvarná práce s klientem, ...). Reflektovat budeme také vlastní vztah s klientem a jeho vývoj v průběhu roku (zda reminiscence nějak tento vztah ovlivnila, ...). Pro získání zápočtu je povinná účast na prvním semináři, splněný počet hodin věnovaných reminiscenci a prezentace výstupu vlastní práce před skupinou. Povolená absence je max 1, při větším počtu bude vyžadována práce na zadané téma. Jakékoliv dotazy ráda zodpovím: cizkova@jabok.cz, 603 722 759 TĚŠÍM SE NA SPOLEČNOU PRÁCI :-)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.