S302 Etnické a menšinové skupiny

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
1/1. 2 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 10:15–11:45 3, kromě Po 26. 10. až Pá 27. 11.
Předpoklady
S1032 Sociologie II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • 1. blok: národ a etnikum základní terminologie (skupina, sociální identita, etnická identita/etnicita, etnikum, národ, nacionalismus, národnost, rasismus, rasa, etnocentrismus, xenofobie, etnický konflikt, etnická menšina, národnostní menšina, příslušník národnostní menšiny, cizinec, imigrant, azylant)
  • 2. blok: kultura („vysoká“ kultura X kultura v antropologickém smyslu; co je ještě kultura; kulturní X etický relativismus; tradiční vnímání kultury X transkulturní vnímání; kultura X struktura; práce s metodickým filmem „Okamžik jednoho zázraku“, sociometrií a hrami; k příkladům využita metodika czechkid.cz)
  • 3. blok: etnické stereotypy (příčiny jejich vzniku, jejich pravdivost X nepravdivost, užitečnost, možnosti jejich reflexe a práce s nimi; k příkladům využita metodika czechkid.cz)
  • 4. blok: zmizelí sousedé (vývoj vztahů českého a německého obyvatelstva před odsunem; konkurenční narrativy postoje Čechů k Němcům; mezinárodní a vnitrostátní okolnosti odsunu; morální, politické a právní dopady odsunu; Židé v českých zemích; zdroje a mechanismy předsudků vůči Židům; holocaust v českých zemích v diskusi s pamětníkem a/nebo v práci s metodickými médii)
  • 5. blok: migranti a uprchlíci (hlavní skupiny imigrantů – Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, způsob jejich uplatnění v ČR a historie jejich příchodu; hlavní právní a sociální obtíže života cizinců ze třetích zemí v ČR; cizinci na pracovním trhu a klientský systém mafie; imigrační politika ve světě a v ČR; azylová procedura; důsledky života v pobytových střediscích; specifika uprchlíků z muslimských zemí)
  • 6. blok: přístupy vůči menšinám (národnostně menšinová a integrační politika ve světě a v ČR, politická teorie multikulturalismu a jeho kritika)
  • 7. blok: Romové (migrace Romů, koncept „kultury romských osad“, sociálně-kulturní charakteristika romské populace v ČR, identita Romů a identifikace s romstvím, pojmenování Romů; diskuse s hosty a/nebo práce s metodickými médii; mechanismy sociálního vyloučení Romů v diachronní a synchronní perspektivě; soupeřící koncepty řešení sociálního vyloučení Romů v ČR)
  • 8. blok: menšiny v ČR a jejich vývoj (historické kořeny a novodobý vývoj ostatních tradičních a nových etnických menšin v ČR)
Metody hodnocení
Absolvování rozhovoru nad krátkým esejem (3-5 normostran), vypracovaným na některé z doporučených nebo jiných témat z jednotlivých tematických bloků. Esej by měl vycházet z textů uveřejněných na IS k příslušnému tematickému bloku, který si student ke zkoušce vybere, příp. též z přednášek a doplňkové literatury (uvést za textem). Esej budu přijímat pouze elektronicky na adrese: ondrej.klipa@gmail.com. Rozhovor se bude pohybovat v mantinelech informací ze všech přiložených textů k příslušnému bloku a z příslušných přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.