TE259 Biblistika II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Předpoklady
( T225 Biblistika I. )
Student absolvoval tyto předměty: Úvod do křesťanství Úvod do Teologie a Bible Biblistika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student se naučí odborným způsobem za použití různých metod a literatury vyložit biblický text a výsledky výkladu aplikovat na sociální a pastorační práci.
Výukové metody
Předmět je vyučován praktickou seminární formou s interaktviní účastí studentů; studenti si donesou vlastní Bibli.
Metody hodnocení
Student vypracuje exegetickou práci podle metody, kterou se naučí během semináře; práce bude mít příslušné náležitosti (viz vzorová práce v dokumentech ke studiu) a bude vypracována za použití odborné literatury, která bude doložena; práce bude splňovat podmínky pro psaní semestrálních prací (viz Metodický pokyn ke psaní semestrálních, ročníkových a absolventských prací v Průvodci studenta); termín odevzdání 15.2.2013 (buď na adresu heryan@sdb.cz, nebo do odevzdávárny předmětu Biblistika II).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.