T556 Lidská práva v biomedicínsko-etických diskusích

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 15:30–17:00 4, kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu
Seznámit se s lidskoprávními dokumenty v oblasti biomedicíny a biomedicínské etiky
Učit se jim porozumět a interpretovat je
Umět je aplikovat na související problematiku
Představit si postavení a roli lidských práv v biomedicíně a biomedicínskoetických diskusích a být způsobilý vysvětlit jejich možnosti a hranice
Získat znalosti o vztahu biomedicínské etiky a lidských práv a využít ji v konkrétních příkladech z oblasti počátku a konce lidského života
Nabýt znalosti o historickém kontextu vzniku lidskoprávních standardů
Umět použít lidská práva v lékařském étosu
Být způsobilý vyložit důležitost lidskoprávního vzdělávání v této oblasti na pozadí historických zkušeností
Umět rozlišovat rovinu empirickou od té normativní
Být způsobilý aplikovat princip lidské důstojnosti v dané oblasti
Osnova
 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Rada Evropy): kritická četba a interpretace
 • Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech (UNESCO): kritická četba a interpretace
 • Historické souvislosti a kontexty: nacistický zákon o sterilizacích; nacistický program "Euthanasie";norimberský proces a kodex;Helsinská deklarace
 • Hipokratova přísaha/Ženevská přísaha lékařů
 • Postavení a role lidských práv v etickoprávních diskusích spojených s počátkem lidského života
 • Postavení a role lidských práv v etickoprávních diskusích spojených s koncem lidského života
 • Doporučení Rady Evropy o ochraně lidských práv a lidské důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících (tzv. Charta práv umírajících
 • Charta péče o nevyléčitelně nemocné a umírající v Německu (2010, s mezinárodním dopadem)
 • Lidská práva v étosu povolání pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající Lidskoprávní zásada informed consent
 • Princip lidské důstojnosti a jeho vztah k právu na život
 • Příklady rozhodnutí soudu pro lidská práva: host Daniel Bartoň (právník/lidskoprávník/teolog)
 • Informed consent s ohledem na sexualitu a rodičovství osob s lehkou a středně těžkou mentální poruchou: host Barbora Zelenková
 • Speciální téma s ohledem na poslední události v Německu: je obřízka chlapců z náboženských důvodů porušením tělesné nedotknutelnosti, nebo naplňováním práva na svobodu vyznání? - diskuse
 • V úvaze (dle možnosti sehnat finance na její cestu z Brna) vstup paní JUDr. Soni Matochové, PhD. (Ústavní soud ČR, analytické oddělení) s tématem Právo a etika v lékařském étosu
Výukové metody
Společná kritická četba dokumentů
Analýza a komentování vybraných případů
Práce ve skupinách
Diskuse, argumentace, aplikace
Přednáška
Vstup hostů
Metody hodnocení
Týmová práce
Příprava na téma a práce s texty
Účast na výuce (max. 1 omluvená neúčast)
Aktivní a férový přístup
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2012/T556