S311 Odborná praxe prázdninová II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat zkušenosti s organizováním a zajištěním výchovně rekreačních aktivit, prohloubit praktické zkušenosti v oblasti sociálních služeb v ČR i v zahraničí.
Výukové metody
Dva týdny souvislé praxe, minimálně 10 pracovních dní. Student může prázdninové praxe mezi 1. a 2. a mezi 2. a 3. ročníkem spojit v jednu čtyřtýdenní praxi v rámci jednoho pobytu v zahraničí. O tuto výjimku je nutno požádat prostřednictvím studijního oddělení.
Metody hodnocení
Každý student je povinen: ;
- absolvovat praxi v plném rozsahu na jednom pracovišti. ;
- vypracovat Individuální plán praxe, konzultovat jej s učitelem praxe na škole a vedoucím praxe na pracovišti.;
- získat a předložit ke kontrole Hodnocení studenta zaměstnancem pracoviště.;
- zpracovat Zprávu z praxe v rozsahu 2 NS s důrazem na reflexi a sebereflexi vlastního působení
Informace učitele
Téma praxe: Výchovně rekreační volnočasové aktivity pro děti i dospělé, případně sociální služby, zejména letní tábory nebo jiné srovnatelné aktivity podle vlastní volby po schválení koordinátorem praxí. Praxi je možné absolvovat zejména na letních táborech nebo jiných srovnatelných aktivitách podle vlastní volby. Student je povinen konzultovat volbu pracoviště nebo akce, na nichž hodlá praxi absolvovat, s Koordinátorem praxí v ČR studentů 2. ročníku. Před nástupem na praxi (během letního semestru) 1. ročníku předloží Individuální plán praxe vyučujícímu své seminární skupiny v rámci předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi IV. Reflexe praxe probíhá v zimním semestru 3. ročníku formou skupinové práce v rámci předmětu Supervize odborné praxe specializační I.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2013.