S205 Základní metody sociální práce

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Jelínek (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 10:15–11:45 6, kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Předpoklady
S112 Úvod do sociální práce
Prerekvizita: Úvod do sociální práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získat znalosti a dovednosti pro individuální práci s klientem, skupinou a komunitou. Ve výuce se využívají dialogické metody a zkušenosti studentů z odborných praxí, práce ve skupinách a modelové situace.
Osnova
  • Individuální (případová )sociální práce • počáteční kontakt s klientem, klíčové informace • sociální vyšetření ( diagnoza) , cíl, smysl, obsah, prostředky) • sociální intervence cíl, postupy, prostředky • ukončování spolupráce s klientem • komunikace s klientem, motivace klienta ( význam, možnosti ovlivňování) • profesionální vztah pracovníka a klienta Sociální práce se skupinou • cíl a smysl skupinové práce • skupinová dynamika • průběh práce se skupinou • svépomocné skupiny Komunitní sociální práce • cíle a smysl komunitní práce • lokální komunitní práce • zdroje informací o komunitě, navázání kontaktů s komunitou • taktiky, strategie, postupy využívané v rámci komunitní práce • komunitní plánování • komunitní projekty, praktické příklady, vlastní zkušenosti • Terapeutická komunita, smysl, cíl, zákl. charakteristiky
Literatura
    povinná literatura
  • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, léto 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016.