S111 Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
0/3. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: -.
Vyučující
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Pá 16. 11. 12:00–16:45 6, Po 19. 11. 13:45–18:00 5, Pá 23. 11. 12:00–16:45 aula, Po 26. 11. 13:45–18:00 aula
Předpoklady
S1061 Zdraví a nemoc I. || NOW ( S1061 Zdraví a nemoc I. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolventi kurzu získají osvědčení pro výkon funkce zdravotník na zotavovacích táborech, zájezdech a výletech, sportovních výcvicích a školách v přírodě.
Osnova
  • 1. Základy stavby a funkce lidského těla;
  • 2. První pomoc;
  • 3. Péče o nemocné;
  • 4. Základy zdravotnické dokumentace;
  • 5. Práva a povinnosti zdravotníků;
  • 6. Hygiena a epidemiologie;
  • 7. Spolupráce s IZS;
  • 8. Nácvik technik vodní záchrany: dopomoc unavenému plavci, odražení agresívního tonoucího, tažení tonoucího, vytažení z bazénu, resuscitace na hladině, vyproštění ze dna
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení (při přednáškách, v bazénu), nácvik v terénu.
Metody hodnocení
Kurz probíhá v zimním i letním semestru. Po rozdělení do dvou skupin je možné ve výjimečných případech povolit změnu skupiny, ale počet přihlášených musí být v obou semestrech vyvážený. Všechny případné nejasnosti je nutno včas konzultovat s garantem předmětu. Každý student je povinen absolvovat kurz v plném rozsahu a úspěšně absolvovat závěrečný test a závěrečné praktické zkoušky. Případné výjimky je nutno řádně odůvodnit a konzultovat s garantem kurzu ze strany školy a odborným garantem kurzu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014.