T538 Platón - pojem láska a témata sociálních vztahů

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2008
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Adámek (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:45–15:15 3
Předpoklady
Problematika lásky u Platóna Petr Adámek, ZS 2008
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Cíle předmětu
Cílem semináře je inspirovat se četbou vybraných Platónových dialogů k zamyšlení nad problematikou lásky. Co vlastně říkám, když říkám, že někoho (něco) miluji, nenávidím? Jak získat něčí náklonnost? Co zakládá a udržuje milostný vztah? To jsou jen některé otázky, na něž se pokusíme s Platónem hledat odpovědi. Výchozím textem bude dialog Lysis, kde Platón nechává Sókrata rozmlouvat se dvěma mladíky o „přátelství“ (filia). Uvozovky mají naznačit, že hlavním tématem dialogu není přátelství ve smyslu důvěrného v soukromí pěstovaného vztahu dvou lidí, jak mu většinou rozumíme, ale přátelství v mnohem širším smyslu, zahrnující i takové formy lidských vztahů jako kupř. rodičovská láska nebo milostný vztah. Veškeré tyto vztahy však získávají svou skutečnou hodnotu až vůči něčemu, co je přesahuje, totiž vůči dobru. Slovo láska (řec. erós) mělo patrně u Řeků původně význam pohlavní touhy, touhy po spojení s jiným tělem. Odtud lze porozumět dnešnímu užití slova ‘erotika’ pro taková zobrazení lidských těl, která mají dráždit a probouzet smyslovou žádost. Tento význam nebyl Platónovi neznámý, častokrát se pateticky zmiňuje o smyslovém puzení ke krásnému tělu, avšak přesto všechno ho považuje za nejnižší stupeň lásky. Člověk by měl přemoci tuto žádost a učinit ji služebnicí k dosažení vyšších podob lásky, kdy nemilujeme jen tělo, ale kupř. duši druhého člověka (Faidros, Symposion). Oproti dnes převládajícímu pojetí lásky ve smyslu statického citového souznění dvou lidí má u Platóna láska v sobě téměř vždy cosi dynamického. Láska je potud nejmocnější silou lidské duše, která ji může vést k dokonalosti, ale na druhou stranu může být i něčím, co ji stahuje dolů a přivádí nenávratně do záhuby. Oproti této lásce pochopené účelově ve vztahu k člověku a možnosti jeho zdokonalení, zná Platón (inspirace u Empedokla, orfiků) ještě širší podobu lásky, totiž lásku, která dává smysl kosmu, udržuje běh světa a společnosti (zvl. Symposion).
Literatura
  • PLATÓN. Zákony. Přel. F. Novotný. Praha: Oikúmené, 1997. info
  • PLATÓN. Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés, přel. F. Novotný. Praha: Oikúmené, 1994. info
  • PLATO, 427-347 př.Kr. Faidros. Translated by František Novotný. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. ISBN 80-85241-33-1. info
  • PLATO, 427-347 př.Kr. Symposion [Platón, 1993]. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. ISBN 80-85241-31-5. info
  • PLATÓN. Ústava. Přel. R. Hošek. Praha: Svoboda, 1993. info
Další komentáře
Termín konání: úterky 13.45. Zahájení 16.9.08.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2008/T538