X2102 Odborná praxe informativní IV.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2017
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
NOW ( S2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV. )
Korekvizity - S2092 Metodický a supervizní seminář k odborné praxi IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat přehled a informace o síti sociálních služeb, zařízení, programech a metodách sociální a pastorační práce zaměřených na pomoc lidem v obtížných nebo krizových životních situacích. Vytvářet odbornou způsobilost, motivovat k hledání a nalézání profesní identity a podporovat žádoucí postoje.
Osnova
  • Student absolvuje 3 týdenní odborné praxe v zařízeních podle vlastního výběru z nabídky školy podle předepsaného schématu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Sociální práce v praxi :specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 351 s. ISBN 807367002X. info
  • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
  • Etický kodex sociálních pracovníků české republiky
Výukové metody
Student absolvuje praxe v zařízeních zaměřených na problémy lidí, kteří se ocitli v obtížných nebo krizových životních situacích. Jde o zařízení poskytující sociální služby (1) ohroženým a zanedbávaným dětem a dysfunkčním rodinám, (2) dětem a mládeži s výchovnými problémy, dětským a mladistvým pachatelům trestné činnosti, (3) dospělým ohroženým sociálním vyloučením, pachatelům trestné činnosti, (4) lidem s tělesným, smyslovým, mentálním handicapem (5) seniorům
Metody hodnocení
Student si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy tak, aby se seznámil se službami pro uvedené cílové skupiny. Jednu z praxí musí absolvovat v rámci státní správy. Jedna z praxí musí splňovat kriteria pro pastorační praxi. Individuální plán praxe zpracuje student před každou z praxí, podle předepsaného vzoru, konzultuje jej s učitelem své seminární skupiny v rámci předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi III. a lektorem praxe (na pracovišti), úspěšně absolvuje praxi v požadovaném rozsahu, vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS, v níž se zaměří zejména na reflexi a sebereflexi vlastního působení, vytvoří své vlastní Portfolio, které obsahuje Individuální plány, Zprávy a Hodnocení studenta ze všech absolvovaných praxí, případně další materiály získané na pracovišti.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.