T539 Komentovaná četba pramenných textů světových náboženství

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2009
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Doc. ThDr. Ivan Štampach (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Út 15:15–16:45 3
Předpoklady
Bez omezení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu
Účelem semináře je seznámit se s různými náboženstvími a tím i kulturami z jejich vlastních pramenů. Půjde o spisy běžně dostupné v českých překladech, především Starý zákon, Nový zákon, Talmud, Korán, výroky proroka Muhammada, Védy, Bhagavadgítu, buddhistické sútry, V prvních týdnech přednášky souhrnně uvedou studenty do tematiky posvátných spisů. Vlastní seminář bude probíhat tak, že vždy dva studenti si připraví podklad k některému z posvátných textů: Jeden vybere a namnoží pro účastníky vhodný úryvek v rozsahu 1 - 2 stran a promyslí výklad či komentář k textu s pomocí svých znalosti z religionistiky a doporučené literatury. Druhý student přednese úvodní referát o příslušném spisu, o jeho historii, překladech, uspořádání, hlavních tématech ap. Po referátu se bude postupně číst text a společně komentovat. Doplněním mohou být zvukové ukázky z tradiční četby v původních jazycích a obrazové ukázky umělecky hodnotných exemplářů posvátných spisů.
Metody hodnocení
Zahájení výuky až 17.2.2009
Další komentáře
zahájení 17.2:09.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2009/T539