S5101 Rozvoj poznávacích funkcí metodou R.Feuersteina I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2009
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Cíle předmětu
Potřebné informace o metodě instrumentálního obohacování R. Feuersteina lze získat v článku V.Pokorné publikovaném v časopise Speciální pedagogika 2001/1 na s.4-15. V semináři budeme používat konkrétní pracovní sešity (každý v hodnotě asi 100 Kč), které jsou vodítkem pro získávání nových poznávacích dovedností. Získané dovednosti jsou v semináři aplikovány do praktického života každého studenta. Důraz bude kladen také na jejich využití při učení, získávání a využívání nových poznatků. Seminář bude veden interaktivně, intenzivně, při každém setkání bude posílena další kompetence. Pokud se chcete dozvědět, jak dělat věci výhodně, co všechno může být klíčem k řešení problémů, jak si strukturovat zdánlivě neuchopitelné věci okolo nás, pokud se konečně chcete naučit spolehlivě rozlišovat pravou a levou stranu nejen u sebe, ale i u druhého a mnoho mnoho dalšího, přihlaste se. Aby výuka měla efekt, je podmínkou pravidelná docházka.
Osnova
  • v dalším pokračování kurzu budeme pracovat s instrumenty Porovnávání a/nebo Analytické vnímání.
Metody hodnocení
Zápočet studenti získávají za pravidelnou docházku - toleruji dvě absence a plnění úkolů zadaných v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
předmět je přednostně určen pro studenty 1, ročníku denního studia.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2010, léto 2012, zima 2013, léto 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2018, zima 2019.