RJ3372 Teologická etika pro praxi II.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2009
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. (přednášející)
Garance
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Kontaktní osoba: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Rozvrh
každé sudé pondělí 8:30–9:15 3, každé sudé pondělí 9:20–10:05 3, každé sudé pondělí 10:15–11:00 3, každé sudé pondělí 11:05–11:50 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus navazuje na přednášky Teologická etika pro praxi I (Jabok, zima 2008), některá témata prohlubuje, rozvíjí a nabízí nová témata, která jsou součástí státních bakalářských zkoušek;
Vzhledem k možným sondám do vybraných oblastí oboru se zaměříme na základy biblického étosu, na základní biblickou antropologickou gramatiku, na jedno ze základních témat fundamentální etiky, tedy na téma svědomí, dále na lidská práva, na biomedicínskou etiku jako celek a v rámci ní na otázky spojené s počátkem a koncem lidského života, na lidskoprávní rámec těchto otázek, následovat bude téma společných etických základů sociální a pastorační práce a fundamentálních eticko-lidskoprávních principů a postojů etických kodexů sociálních pracovníků.
Osnova
 • Biblická antropologická gramatika – přednášky; prezentace Celistvost;
 • Dekalog, aneb deset slov o Bohu a člověku – bible;přednášky; text Teologicko-etická interpretace Dekalogu; určité stránky z knihy Jiří Beneš: Desítka. Deset slov o Bohu a člověku, Praha: Návrat domů, 2007, s. 7-26; 27-36; 50-71; 101-115; 118-134; 142-178; interaktivní osnova (e-learning) na ISu;
 • Tzv. Magna Charta křesťanské mravnosti – bible; přednášky; text Model horské řeči; interaktivní osnova (e-learning) na IS;
 • Svědomí – přednáška; prezentace; bible; příslušné stránky z publikace Horst Heidbrink: Psychologie morálního vývoje, Praha: Portál, 1997, s. 70-88; interaktivní osnova na IS (e-learning);
 • Biomedicínská etika – přednáška; text se stejným názvem; prezentace se stejným názvem;
 • Problematika eutanazie, redukce či ukončení terapie – přednáška; text Biomedicínská etika; tzv. Charta práv umírajících (Prohlášení Rady Evropy č. 1418 (1999)1);
 • 11. Paliativní péče – přednáška; text biomedicínská etika; text Etické aspekty paliativní péče; Doporučení EU 2003 o paliativní péči;
 • Eticko-právní otázky spojené s počátkem lidského života – viz okruh č. 9; tzv. Biokonvence (1997, ochrana lidské důstojnosti a lidských práv osob v souvislosti s výzkumem spojeným s člověkem); Helsinská deklarace Světové asociace lékařů;
 • Lidskoprávní rámec biomedicínských otázek – dokumenty viz okruhy 9, 10, 11, 12; Charta základních práv EU (Nice 2000); prezentace biomedicínská etika;
 • Lidská práva – prezentace; příslušný text; v návaznosti na to jako ukázka v konkrétní oblasti biomedicínská etika a Petr Jandejsek/Zdeňka Kombercová: Lidská práva v sociální práci, in: O. Fischer, R. Milfait: Etika pro sociální práci, Praha: Jabok, 2008; interaktivní osnova na ISu předmětu TE (e-learning);
 • Společné etické základy sociální a pastorační práce – René Milfait: Společné etické základy sociální a pastorační práce, in: O. Fischer, R. Milfait: Etika pro sociální práci, Praha: Jabok, 2008;
 • Fundamentální eticko-lidskoprávní principy etických kodexů sociálních pracovníků. Objasnění s odpovídajícími povinnostmi a zodpovědnostmi – René Milfait: Fundamentální eticko-lidskoprávní principy etických kodexů sociálních pracovníků. Objasnění s odpovídajícími povinnostmi a zodpovědnostmi, in: Etika a lidská práva v sociální práci, Praha: CSS Praha, 2008; text přednášky Projekt světový étos, Prohlášení o lidských povinnostech.
Metody hodnocení
Přednáškový (blokový - vzhledem k přání paní Dr. Baštecké, která může přednášet svůj obor jen některá pondělí) cyklus bude zakončen ústní zkouškou. Rozsahem požadovaných znalostí bude obsah přednášek a určený studijní materiál.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013.