Přihlášení do IS JABOK

Vaše dotazy ke kurzům ráda zodpoví koordinátorka kurzů Petra Adámková na emailu cdv@jabok.cz nebo na telefonu 603 330 793.
Případné dotazy k prodeji knih ráda zodpoví Zuzana Petříčková na emailu petrickova@jabok.cz nebo na telefonu 211 222 440.

Vybrané položky z nabídky Kurzů a Knih