Přihlášení do IS JABOK

Zde si můžete objednávat kurzy nabízené CENTREM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VOŠ JABOK. Nabídka je rozdělená na kvalifikační kurzy, kurzy dalšího vzdělávání a ostatní kurzy.

Více informací o harmonogramu a organizaci kurzů

Vaše dotazy ráda zodpoví koordinátorka kurzů Petra Adámková na emailu cdv@jabok.cz nebo na telefonu 603 330 793.

Kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogické a sociální pracovníky

Ostatní kurzy

  • Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství

    • Termín konání kurzu: průběžně
    • Lektor: PhDr. Marios Christou, Ph.D.
    Platba a objednání kurzu