Přihlášení do IS JABOK

René Milfait (ed.) - Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu "Euthanasie"

Tato nabídka není nyní v prodeji.

    Kniha. Anotace: Publikace pojednává o vybraných oblastech lidských práv osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí historických zkušeností bezpráví, a sice nacistického programu sterilizací a "Euthanasie". Ukazuje důležitost znalostí spáchaného bezpráví pro lidskoprávní vzdělávání a pro porozumění lidským právům vůbec. Sleduje roli lidských práv v biomedicínsko-etických diskusích a zabývá se vztahem práva a etiky. V případě nejasností kontaktujte pí Petříčkovou, petrickova@jabok.cz.

Celková cena: 60 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Knihy