Přihlášení do IS JABOK

Na případné dotazy Vám odpoví:
KURZY CDV - Petra Adámková, cdv@jabok.cz, 603 330 793
SEZNAMOVACÍ A LYŽAŘSKÝ KURZ - Pavel Kaplan, kaplan@jabok.cz, 777 268 629
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ - Ivana Čihánková, cihankova@jabok.cz, 720 420 876
PRODEJ KNIH - Zuzana Petříčková, petrickova@jabok.cz, 211 222 440
PRODEJ PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ - Anežka Veselá, propagace@jabok.cz

Vybrané položky z nabídky Kurzů a Knih