Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Hana Čížková
Department
 • Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Employment - Position
 • koordinátor praxí, pedagog
Education and Academic Qualifications
 • 2015 - 2016: ASSP, Supervízia v pomáhajúcich profesiách
 • 2013 - 2018: SLEA, psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii
 • 2008 - 2011: ETF UK Praha, Pastorační a sociální práce (Bc.)
 • 2011: Remedium Praha, o.s., Úvod do supervize a řízení
 • 1991 - 1997: FF UK Praha, Informační vědy a knihovnictví (Mgr.)
Employment
 • 2016 - dosud: OSVČ, soukromá terapeutická praxe
 • 2015 - dosud: Reminiscenční centrum, z. s., předseda výboru
 • 2011 – dosud: Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická, pedagog, koordinátor praxí
 • 2003 - 2012: Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická, knihovnice
 • 2010 - 2012: Horizont - penzion pro seniory, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské, aktivizační pracovník
 • 2003: Občanská poradna Praha, o.s., provozní manažer
 • 1992 - 1993: Soukromá rodinná škola Olešská, pedagog, sekretářka
 • 1992 - 1993: Ústav dějin umění ČSAV, starší vědecká síla
Teaching Activities
 • 2019 - dosud: Reminiscenční centrum, z. s., lektor v kurzech "Úvod do reminiscence" a "Reminiscenční divadlo"
 • 2014 - dosud: lektor výcviku v reminiscenční práci RYCTT (Remembering Yesterday Caring Today Training)
 • 2012 - dosud: Výuka a vedení diplomových prací na VOŠ Jabok a ETF UK
 • 2013 – dosud: Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok, lektor v kurzu Pracovník v sociálních službách, Pedagog volného času a Asistent pedagoga
 • 1992 - 1993: Výuka na Sokromé rodinné škole Olešská
Internship
 • 2014: čtrnáctidenní profesní stáž v Camphill Community Thomastown (Irsko)
 • 2012: měsíční profesní a jazyková stáž v Grangemockler Camphill Community (Irsko)
 • 2009: měsíční profesní a jazyková stáž v Savio House Retreat Centre, Bollington (Velká Británie)

2019/08/09


Curriculum Vitae: Mgr. Hana Čížková (učo 4042), version: English(1), last update: 2019/08/09 18:32, H. Čížková