Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Mgr. Michael Martinek, Th.D.

Osobní údaje
 • Narozen 8. července 1958 v Brně, svobodný, katolický kněz, člen řeholní kongregace Salesiáni Dona Boska (SDB)
Současné pracoviště
 • Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, 120 00 Praha 2
 • Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta, Černá 9, 120 00 Praha 2
 • Vězeňská služba České republiky - Věznice Bělušice č.p. 66, 435 26 Bečov
Dřívější pracoviště
 • 1996 – 2002: ředitel pobytového vzdělávacího střediska pro mládež Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku
  1993 – 1996: koordinátor práce s mládeží v Salesiánské provincii Praha
  1990 – 1998: člen Sekce pro mládež České biskupské konference
  1990 – 1992: ředitel Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích
  1982 – 1992: kaplan a farář v diecézi brněnské (Letovice, Moravské Budějovice) a českobudějovické (České Budějovice – Čtyři Dvory)
Vzdělání a kvalifikace
 • 2013: kvalifikační kurz pro zaměstnance Vězeňské služby ČR, Akademie VS ČR Stráž pod Ralskem
 • 2005: doktorský stupeň, praktická teologie, Th.D., disertační práce: Inkulturace jako cesta církve k mládeži. Spirituální dialog mezi současnou českou mládeží a katolickou církví. CMTF UP Olomouc
 • 2003: doktorský stupeň, praktická teologie,Th.Lic., licenciátní práce: Dospělá mládež jako nová výzva pro církev v České republice. Pastorální kairologie. CMTF UP Olomouc
 • 1993 (letní semestr): kvalifikační kurz salesiánské pedagogiky, Salesiánská papežská univerzita (UPS) Řím, teologická fakulta
 • 1982: magisterský stupeň, teologie, CMBF Litoměřice, 1997 titul Mgr., KTF UK Praha
 • 1977: gymnázium Tišnov, maturita
Výuka na VOŠ Jabok a UK - ETF
 • Praktická teologie I (Praktická teologie pro sociální pracovníky)
 • Praktická teologie II (Křesťanské církve v občanské společnosti)
 • Křesťanská sociální etika
 • Úvod do sociální politiky
 • Sociální politika v mezinárodním kontextu
 • Aktuální otázky rodinné politiky
 • Duchovní služba ve věznicích
Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Dějiny, církev a společnost
 • Specifika výchovně-vzdělávací práce v církevní škole
 • Příspěvek křesťanství výchově a vzdělávání
 • Salesiánská pedagogika
Publikace
 • 1994 – 1998 šéfredaktor časopisu pro pastoraci mládeže NAIM
 • Články v časopisech: Teologické texty, Universum, Katolický týdeník, Magazín AD, Sociální práce / Sociálna práca, Salesiánská rodina
 • Knižní publikace:
  Ztracená generace? O duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví (Svitavy, Trinitas 2006)
  Křesťané v zemi indiánů. Kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky (Středokluky, nakl. Zdeněk Susa, 2007)
  Praktická teologie pro sociální pracovníky (ed., Praha, Jabok, 2008)
  K čemu jsou křesťanské církve? (Brno, Cesta, 2012)
  Dotýkat se vrcholů (Brno, Cesta, 2014)
Funkce
 • VOŠ Jabok - učitel
 • UK ETF - odborný asistent, Katedra pastorační a sociální práce
 • Věznice Bělušice - kaplan
Členství v orgánech
 • Rada Iustitia et Pax České biskupské konference
 • Komise České biskupské konference pro sociální nauku církve
 • Občanské sdružení Vězeňská duchovenská péče (VDP)
 • Občanské sdružení Česká křesťanská akademie

7. 12. 2014


Mgr. Michael Martinek, Th.D.: Mgr. Michael Martinek, Th.D. (učo 4002), verze: čeština(4), změněno: 7. 12. 2014 11:12, M. Martinek