Mgr. Michael Martinek, Th.D.

Osobní údaje
Současné pracoviště
Dřívější pracoviště
Vzdělání a kvalifikace
Výuka na VOŠ Jabok a UK - ETF
Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Publikace
Funkce
Členství v orgánech

7. 12. 2014