Počet výsledků: 384

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Obor/plán
JABOK - Sociální práce: Pastorační a sociální práce

Absolonová, Mariana

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Aurelius Augustinus jako pedagog a vychovatel

Augustová, Karolína

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Rizikové faktory ženského bezdomovectví

Baborová, Jana

(obhajoba nebyla úspěšná)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2018

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Výhody a rizika příbuzenské pěstounské péče na Mostecku

Baďurová, Alena

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Otec František Lízna jako inspirace pro teologii sociální práce

Bartoš, Ondřej

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Využívání digitálních technologií v sociálních službách v době pandemie COVID-19

Bartošková Kružíková, Michaela

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Role dobrovolníka v hospici

Baudišová, Tereza

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Participace v NZDM

Beďačová, Marie

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Využití dovedností výcviku v kompletní krizové intervenci - zkušenost účastníků po 4 měsících

Bednářová, Jana

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Kvalita života seniorů žijících na venkově

Bednářová, Natálie

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Belánská, Barbora

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Podporované zaměstnávání jako možný prostředek pro zlepšení kvality života člověka znevýhodněného na trhu práce

Beranová, Lucie

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Péče o seniory s demencí v domove se zvláštním režimem v Opolanech a Pátku

Bernášková, Kristýna

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Problematika hodnocení společenské návratnosti investic

Bezděková, Michaela

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Novela SPOD v praxi OSPOD v kraji Praha

Bibrová, Monika

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Pastorační a spirituální péče v českém zdravotnictví

Bigasová, Petra

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Biblické motivy ve fotografii vybraných umělců

Bílková, Veronika

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Sociální práce ve zdravotnickém zařízení s geriatrickým pacientem

Bláhová, Monika

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Posílení mezigeneračních vztahů v rodině pomocí reminiscence

Bláhová, Veronika

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Teologickoetické aspekty v paliativní péči (Charta péče)

Blažková, Kristýna

(obhajoba dosud neproběhla)

Bakalářské studium, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářská práce: Biblické pojetí cesty Abrahama a Jákoba