U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS JABOK určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS JABOK.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS JABOK je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS JABOK (tzv. primární heslo JABOK).

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS JABOK. S dotazy týkajícími se dat v IS JABOK (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.


Dotazy, připomínky, komentáře: jabokis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz