Informační systém JABOK

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

SVOBODOVÁ, Zuzana. O pasivitě člověka ke světu v kontextu nahodilého. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN 1802-3061.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.