SVOBODOVÁ, Zuzana. K personální etice. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-8. ISSN 1802-3061.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K personální etice
Název česky K personální etice
Název anglicky The Ethics of Persona
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2015, 1802-3061.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky etika; komunikace; ctnost; řád; osoba; vztahovost; odpovědnost; integrita
Klíčová slova anglicky ethics; communications; virtue; order; person; relationality; responsibility; integrity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 20. 9. 2016 14:39.
Anotace
V textu nazvaném „K personální etice“ jsou postupně otevírány následující otázky: Co je základem etiky? Co zakládá lidství člověka? Jak se v dějinách proměnil pohled na podstatu člověka? Co znamenal objev subjekt-objektového přístupu k světu? Proč se dnes hovoří o potřebě nové etiky? Po zdůraznění role komunikace v lidském bytí je ukázán dů-sledek rozdílu společenského nebo individuálního východiska lidské existence. Dále je vylí-čeno postupné objevování personální dimenze člověka až k napětí, které je možné na zá-kladě Lévinasovy formulace vyjádřit jako otázku: nominativ, nebo akuzativ? Poukazem na upřednostnění akuzativního „sebe“ před nominativním „já“ se dospívá k upřednostnění odpovědnosti a péče jako (existenciálně) podstatnému etickému východisku pro smyslupl-ný rozvoj člověka a světa.
Anotace česky
V textu nazvaném „K personální etice“ jsou postupně otevírány následující otázky: Co je základem etiky? Co zakládá lidství člověka? Jak se v dějinách proměnil pohled na podstatu člověka? Co znamenal objev subjekt-objektového přístupu k světu? Proč se dnes hovoří o potřebě nové etiky? Po zdůraznění role komunikace v lidském bytí je ukázán dů-sledek rozdílu společenského nebo individuálního východiska lidské existence. Dále je vylí-čeno postupné objevování personální dimenze člověka až k napětí, které je možné na zá-kladě Lévinasovy formulace vyjádřit jako otázku: nominativ, nebo akuzativ? Poukazem na upřednostnění akuzativního „sebe“ před nominativním „já“ se dospívá k upřednostnění odpovědnosti a péče jako (existenciálně) podstatnému etickému východisku pro smyslupl-ný rozvoj člověka a světa.
Anotace anglicky
In the text entitled "The Ethics of Persona" are successively opened following questi-ons: What is the basis of ethics? What constitutes the humanity of man? How was changed a view of human nature in history? What meant the discovery of the subject-object appro-ach to the world? Why we now talk about the need for new ethics? After emphasizing the role of communication in the human being is shown a consequence of the difference of social or individual bases of human existence. It is also depicted the gradual discovering the personal dimension of man to the tension, which is possible expressed on the basis of Levinas's formulation as a question: nominative, or accusative? Referring to prioritize ac-cusative "selves" before the nominative "Ego" comes to the prioritization of responsibility and care as the (existential) significant ethical basis for a meaningful development of man and the world.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
The_Ethics_of_Persona.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Svobodová, Z. 20. 9. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.jabok.cz/auth/publication/460501/The_Ethics_of_Persona.pdf
Adresa ze světa
https://is.jabok.cz/publication/460501/The_Ethics_of_Persona.pdf
Adresa do Správce
https://is.jabok.cz/auth/publication/460501/The_Ethics_of_Persona.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.jabok.cz/publication/460501/The_Ethics_of_Persona.pdf?info
Vloženo
Út 20. 9. 2016 14:36, PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104
Atributy
 

The_Ethics_of_Persona.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.jabok.cz/auth/publication/460501/The_Ethics_of_Persona.pdf
Adresa ze světa
https://is.jabok.cz/publication/460501/The_Ethics_of_Persona.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
166 KB
Hash md5
f4fe44c93cf60fdd2ca06b54c5e4f483
Vloženo
Út 20. 9. 2016 14:36

The_Ethics_of_Persona.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.jabok.cz/auth/publication/460501/The_Ethics_of_Persona.txt
Adresa ze světa
https://is.jabok.cz/publication/460501/The_Ethics_of_Persona.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
25,9 KB
Hash md5
c106caadfde2332690c6f39baf056234
Vloženo
Út 20. 9. 2016 14:37
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 15. 6. 2024 09:23