SVOBODOVÁ, Zuzana. O pasivitě člověka ke světu v kontextu nahodilého. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN 1802-3061.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název O pasivitě člověka ke světu v kontextu nahodilého
Název česky O pasivitě člověka ke světu v kontextu nahodilého
Název anglicky On Passivity of Men towards the World in the Context of the Accidental
Autoři SVOBODOVÁ, Zuzana.
Vydání Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2016, 1802-3061.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Klíčová slova česky nahodilost; příčina; pohyb; pasivita; subjekt; zranitelnost; dobro; Aristotelés; Lévi-nas; etika
Klíčová slova anglicky accident; cause; motion; passivity; subject; vulnerability; good; Aristotle; Levinas; ethics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104. Změněno: 20. 9. 2016 14:31.
Anotace
Článek „O pasivitě člověka ke světu v kontextu nahodilého“ představuje přístup k na-hodilosti jako jeden z ukazatelů způsobu vztahu člověka ke světu. Nahodilost, o níž dle Aris-totela nemůže sice být věda, je tímto myslitelem nikoli ignorována, ale přijímána a pro mož-nost pohybu, změny a růstu vysoce oceňována. Věda se sice zabývá tím, co je zpravidla, nikoli tím, co zpravidla není, tedy nahodilým, nicméně člověk ve svém jednání je nahodilému vystaven. Zejména v pomáhajících profesích je třeba hledat přístupy k člověku a ke světu přirozené, tedy za vědeckou realitou, které budou pečovat o druhé ve světě jako v domově člověka, nikoli jednat s objekty ve vědecké realitě.
Anotace česky
Článek „O pasivitě člověka ke světu v kontextu nahodilého“ představuje přístup k na-hodilosti jako jeden z ukazatelů způsobu vztahu člověka ke světu. Nahodilost, o níž dle Aris-totela nemůže sice být věda, je tímto myslitelem nikoli ignorována, ale přijímána a pro mož-nost pohybu, změny a růstu vysoce oceňována. Věda se sice zabývá tím, co je zpravidla, nikoli tím, co zpravidla není, tedy nahodilým, nicméně člověk ve svém jednání je nahodilému vystaven. Zejména v pomáhajících profesích je třeba hledat přístupy k člověku a ke světu přirozené, tedy za vědeckou realitou, které budou pečovat o druhé ve světě jako v domově člověka, nikoli jednat s objekty ve vědecké realitě.
Anotace anglicky
The subject of the article „On Passivity of Men towards the World in the Context of the Accidental“ represents an attitude to an accident as one of the indicators of a person's rela-tion towards the world. Aristotle labeled accident as something that cannot be the subject of science, however he did not ignore it, but rather accepted it, while highly appreciating it for its possibility of movement, change and growth. Science deals with what is the usual state of affairs, not what usually does not occur (i.e. the accident), however people are exposed to the accident in their actions. It is important to look for natural attitudes toward men and the world, especially in the helping professions – attitudes that lay beyond scientific reality, that will involve caring for others in the world as home to men, not addressing objects as part of scientific reality.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Svobodova_Zuzana_On_Passivity.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Svobodová, Z. 20. 9. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.jabok.cz/auth/publication/460500/Svobodova_Zuzana_On_Passivity.pdf
Adresa ze světa
https://is.jabok.cz/publication/460500/Svobodova_Zuzana_On_Passivity.pdf
Adresa do Správce
https://is.jabok.cz/auth/publication/460500/Svobodova_Zuzana_On_Passivity.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.jabok.cz/publication/460500/Svobodova_Zuzana_On_Passivity.pdf?info
Vloženo
Út 20. 9. 2016 14:29, PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., učo 4104
Atributy
 

Svobodova_Zuzana_On_Passivity.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.jabok.cz/auth/publication/460500/Svobodova_Zuzana_On_Passivity.pdf
Adresa ze světa
https://is.jabok.cz/publication/460500/Svobodova_Zuzana_On_Passivity.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
138,3 KB
Hash md5
f0af71d824798493c058c0b76164dc9b
Vloženo
Út 20. 9. 2016 14:29

Svobodova_Zuzana_On_Passivity.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.jabok.cz/auth/publication/460500/Svobodova_Zuzana_On_Passivity.txt
Adresa ze světa
https://is.jabok.cz/publication/460500/Svobodova_Zuzana_On_Passivity.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
24,6 KB
Hash md5
ae6aac3ea902097f581fb13b0742fc0a
Vloženo
Út 20. 9. 2016 14:30
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 24. 7. 2024 14:33