Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Kola přijímacího řízení
 3. Mohu použít papírovou přihlášku?
 4. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 5. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 6. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil jsem, nedošla, ...)

Formulář přihlášky

1. Postup práce
 • vyberte vzdělávací program
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte oborové rubriky dokud přihláška neoznámí (oranžovou barvou), že je možno ji podat
 • definitivně Podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení
Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

2. Kola přijímacího řízení

Přijímací řízení je organizováno v několika kolech, postupně pro skupiny přihlášených uchazečů. Zvolte kolo tak, aby do data "uzavření sběru" na stud. oddělení dorazila informace o zaplacení manipulačního poplatku. Nedorazí-li náležitosti včas, škola vaši přihlášku přesune do dalšího kola (zkontrolujete si v e-přihlášce, navíc budete obesláni elektronickou nebo papírovou pozvánkou).

V založené přihlášce smíte nadále dělat změny, vyplňovat chybějící rubriky atd. i po datu ukončení sběru. Po potvrzení přihlášky školou už další vaše změny jsou pouze navrhované, které musí škola zvlášť odsouhlasit. Navrhněte např. změnu adresy, pokud se přestěhujete.

3. Mohu použít papírovou přihlášku?

K podání přihlášky lze použít i klasický papírový formulář přihlášky. Škola má vlastní formuláře, o které lze požádat na studijním oddělení. Prosíme využijte raději elektronickou agendu a vyplňte si svoji elektronickou přihlášku zde -- je koncipována tak, aby ušetřila práci oběma stranám a pro uchazeče je levnější (400 Kč elektronická přihláška, 500 Kč klasická papírová přihláška). Pokud vás k volbě papírové přihlášky vede nějaká nejasnost, můžete zkusit položit dotaz na kontaktní adrese.

4. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Zpravidla až u zápisu ke studiu. Pokud škola vyžaduje jinak, je to napsáno v přihlášce. Maturitní vysvědčení stačí ověřené školou (jde-li o cizí školu, může ověřit i notář).

5. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Z bezpečnostních důvodů hesla nesdělujeme telefonicky. Pokud máte ve Vaší přihlášce korektně vyplněný kontaktní e-mail, můžete si heslo změnit.

Pokud neznáte ani číslo přihlášky, můžeme Vám jej sdělit e-mailem, ovšem pouze za předpokladu, že o něj požádáte z e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) ve své e-přihlášce jako kontaktní, a uvedete své celé jméno. Číslo vaší přihlášky je také uvedeno v papírové pozvánce k přijímacím zkouškám, kterou obdrží každý uchazeč poštou nejpozději 3 týdny před konáním přijímací zkoušky.

6. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

Velmi vám doporučujeme uvedení těchto údajů, přestože nejsou povinné. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte.

K platbě

7. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba Zaplatit přihlášky. Systém vám sdělí výši poplatku, číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně banky (zpravidla zpoplatněno dle ceníku banky).

8. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu (viz níže).
 • Uvedl jsem špatný variabilní symbol nebo žádný: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu (viz níže).
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.
Pozor: při platbě ze zahraničí bankovním převodem je nutné vždy zvolit režim platby OUR (poplatky hradí odesílatel platby).

9. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 30. 4. Uhradíte-li poplatek 30. 4. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 5. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 5. resp. následující pracovní den po 30. 4. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 5. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 5. Pokud uhradíte 1. 5. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 5.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 30. 4.). Později přihlášku podat nelze.

Ostatní

10. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil jsem, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímacím zkouškám by měla k uchazeči dorazit nejpozději 2 týdny před termínem přijímací zkoušky. Veškeré informace o místě a čase konání přijímací zkoušky však naleznete i ve své e-přihlášce. Není nutné mít s sebou u přijímacích zkoušek papírovou pozvánku, stačí pouze předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dále je nutné znát číslo své přihlášky.