T386 Teologie a symbol

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
léto 2018
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.
Katedra filosofie a teologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Po 15:30–17:00 3, kromě Po 26. 3. až Pá 13. 4., kromě Po 21. 5. až Pá 1. 6.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Předmět není otevřen studentům, kteří ho již absolvovali jako výběrový.
Cíle předmětu
Seminář bude hermeneutickou metodou pracovat s texty a obrazy, které symbolicky vyjadřují náboženskou zkušenost a zkušenost Boha nebo s Bohem. Analyzované budou následující oblasti: umění, film, literatura, krajina, liturgie a kultura. Cílem semináře bude seznámení s různými metodami a způsoby výkladu světa a skutečnosti, a jejich prostřednictvím sledovat Boží stopy. Ze strany studentů se předpokládají základní znalosti z oblasti teologie, křesťanství a Bible. Očekává se otevřenost, ochota diskutovat a ochota se učit. Kurz je založen na diskusi, kritickém myšlení a společné práci s danými materiály, resp. na jejich interpretaci.
Osnova
 • Symbolika náboženské zkušenosti
 • Náboženské symboly Paula Tilicha
 • Symbolika krajiny
 • Symbolika náboženské zkušenosti ve filmu
 • Symbolika biblické řeči
 • Náboženské symboly v literatuře
 • Náboženská skúsenosť v hudbě
 • Náboženská zkušenost ve výtvarném umění
Literatura
 • TILLICH, Paul. Lidské tázání po nepodmíněném. Translated by Jan Blahoslav Lášek - Zdeněk [teolog] Kučera. 1. vyd. Brno: 3K, 1997, 86 s. ISBN 80-902280-0-3. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Světlo ikon. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1997, 142 s. : i. ISBN 80-86045-14-5. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Aktualita krásneho : umenie ako hra, symbol a slávnosť : Die Aktualität des schönen (Orig.). Translated by Oliver Bakoš. Bratislava: Archa, 1995, 99 s. ISBN 80-7115-078-9. info
 • SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ [Sain-Exupéry, 1984]. V Praze: Albatros, 1984. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, prezentace na začátku semináře na základě referátu.
Metody hodnocení
Požadavky na zápočet:

- Aktivní účast na semináři
- Možnost absencí: 1 hodina
- Příprava zadaných textů z hodiny na hodinu
- Jeden krátký referát a jeho prezentace

Kurz bude uzavřen závěrečným pohovorem. V případě nesplnění některých podmínek (např. velká absence, nepřipravenost na seminář, pasivní účast na semináři), může učitel poskytnout možnost dodatečně vypracovat seminární práci k získání zápočtu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/leto2018/T386