S1101 Odborná praxe informativní I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
PaedDr. Marie Vorlová
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
NOW ( S1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I. )
Korekvizity - S1091 Metodický a supervizní seminář k odborné praxi I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat přehled a informace o vybraných institucích a zařízeních v resortu školství a o jejich zaměření, cílech, způsobech a metodách práce.
Osnova
  • Student absolvuje týdenní odbornou praxi v zařízení podle vlastního výběru z nabídky školy podle předepsaného schématu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Úmluva o právech dítěte :přijata v New Yorku 20. listopadu 1989. Edited by Miloslav Kodým. 1. vyd. Brno: TEOFAKT, 1991, 27 s. ISBN 8090056903. info
Výukové metody
Praxe v mateřských školách pro děti se speciálními potřebami, církevních nebo alternativních
Metody hodnocení
Student si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy, vypracuje Individuální plán praxe podle předepsaného vzoru a konzultuje jej s vedoucím své seminární skupiny v rámci předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi I., úspěšně absolvuje praxi v požadovaném rozsahu, vypracuje Zprávu z praxe, vytvoří své vlastní Portfolio, které obsahuje Individuální plán praxe, Zprávu z praxe, Hodnocení studenta pracovištěm, případně další materiály získané na pracovišti.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013.