V111 Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2022
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
S1061 Zdraví a nemoc I. || NOW ( S1061 Zdraví a nemoc I. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolventi kurzu získají osvědčení pro výkon funkce zdravotník na zotavovacích táborech, zájezdech a výletech, sportovních výcvicích a školách v přírodě.
Osnova
  • 1. Základy stavby a funkce lidského těla;
  • 2. První pomoc;
  • 3. Péče o nemocné;
  • 4. Základy zdravotnické dokumentace;
  • 5. Práva a povinnosti zdravotníků;
  • 6. Hygiena a epidemiologie;
  • 7. Spolupráce s IZS;
  • 8. Nácvik technik vodní záchrany: dopomoc unavenému plavci, odražení agresívního tonoucího, tažení tonoucího, vytažení z bazénu, resuscitace na hladině, vyproštění ze dna
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení (při přednáškách, v bazénu), nácvik v terénu.
Metody hodnocení
Kurz probíhá v zimním i letním semestru. Po rozdělení do dvou skupin je možné ve výjimečných případech povolit změnu skupiny, ale počet přihlášených musí být v obou semestrech vyvážený. Všechny případné nejasnosti je nutno včas konzultovat s garantem předmětu. Každý student je povinen absolvovat kurz v plném rozsahu a úspěšně absolvovat závěrečný test a závěrečné praktické zkoušky. Případné výjimky je nutno řádně odůvodnit a konzultovat s garantem kurzu ze strany školy a odborným garantem kurzu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.