Ss2151 Obory sociální politiky I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Iva Frydrychová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 6, kromě Po 9. 10. až Pá 13. 10., kromě Po 23. 10. až Pá 27. 10., kromě Po 6. 11. až Pá 10. 11., kromě Po 4. 12. až Pá 8. 12., kromě So 23. 12. až Út 2. 1.
Předpoklady
Orientace v základech sociální politiky - historický úvod, pojmy, principy, funkce, zásady, jednotlivé obory apod. Předpokládá se absolvování předmětu Úvod do sociální politiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s jednotlivými obory sociální politiky s důrazem na praxi. Student se po absolvování předmětu orientuje v jednotlivých oblastech sociální politiky, zná jejich základní charakteristiku, umí definovat priority jednotlivých politik a aplikovat získané poznatky do praxe.
Osnova
  • 1. Úvod do sociální správy 1.1 Pojmosloví, pojetí sociální správy v ČR, systém a druhy 1.2 Financování sociální správy 1.3 Subjekty sociální správy, vymezení rolí a kompetencí, výstavba veřejné správy, soukromá sociální správa 1.4 Výkon sociální správy a obecné principy výkonu sociální správy 2. Politika sociálního zabezpečení 2.1 Organizace a systém sociálního zabezpečení v ČR 2.2 Financování sociálního zabezpečení 2.3 Oblasti sociálního zabezpečení – sociální pojištění, sociální podpora, sociální pomoc
Výukové metody
Teoretický výklad, práce ve skupinkách, příklady z praxe, diskuze.
Metody hodnocení
Studenti prezenční i kombinované formy studia musí pro udělení klasifikované zápočtu splnit následující požadavky: - písemný test z probírané látky - seminární práce na aktuální sociálně-politické téma v ČR v rozsahu 3 - 5 normostran. Důraz bude kladen na porozumění problematice v širších souvislostech, správnou terminologii, práci se zdroji (nejméně 3), publicistický styl. Termín odevzdání (do Odevzdávárny předmětu)- do 30.11.2017 (studenti prezenční formy studia; studenti kombinované formy studia budou mít termín stanoven po konzultacích, které jsou naplánovány v letním semestru). Hodnocení testu - max. 20 bodů A - 20 B - 19 - 18 C - 17 - 16 D - 15 - 14 E - 13 ------------- F - 12 a méně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.