X1101 Odborná praxe informativní I

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2016
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
Katedra odborných praxí - Katedry - Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
NOW ( V1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I. )
Korekvizity - S1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat přehled a informace o vybraných institucích a zařízeních v resortu školství a o jejich zaměření, cílech, způsobech a metodách práce.
Osnova
  • Student absolvuje jednu týdenní odbornou praxi v zařízení podle vlastního výběru z nabídky školy podle předepsaného schématu.
  • Téma: Mateřské školy a základní školy s individuální nebo skupinovou integrací dětí se speciálními potřebami.
Literatura
    doporučená literatura
  • Úmluva o právech dítěte :přijata v New Yorku 20. listopadu 1989. Edited by Miloslav Kodým. 1. vyd. Brno: TEOFAKT, 1991. 27 s. ISBN 8090056903. info
Výukové metody
Odborná praxe týdenní bloková v mateřských a základních školách s individuální nebo skupinovou integrací dětí se speciálními potřebami.
Metody hodnocení
Student si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy,
vypracuje Individuální plán praxe podle předepsaného vzoru a konzultuje jej s učitelem své seminární skupiny v rámci předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi I. a lektorem praxe (na pracovišti),
úspěšně absolvuje praxi v požadovaném rozsahu a v zařízení předepsaného typu,
vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS,
vytvoří své vlastní Portfolio, které obsahuje Individuální plán praxe, Zprávu z praxe, Hodnocení studenta zaměstnancem pracoviště, případně další materiály získané na pracovišti.
Navazující předměty
Informace učitele
Všechny potřebné informace obsahuje Titulní strana předmětu.
Studijní materiály jsou sdíleny s předmětem V1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.