X309 Odborná praxe bloková specializační

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
PhDr. Vladimír Mašát (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
NOW ( S3121 Supervize odborné praxe specializační I. )
Korekvizita: S312 Supervize odborné praxe blokové specializační
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Prohloubit znalosti a dovednosti v individuálně zvolené oblasti v rámci sociálních a pastoračních služeb nebo školských zařízení
Výukové metody
Studenti absolvují odbornou praxi v rozsahu minimálně 120 hodin na pracovišti, které si sami zvolí po konzultaci s koordinátorem praxí, který pracoviště schvaluje.
Metody hodnocení
Student: Včas předá koordinátorovi praxí žádost o smlouvu na praxi
Vypracuje individuální plán praxe, konzultuje jej s učitelem své supervizní skupiny a lektorem praxe (na pracovišti).
Získá potvrzení o absolvování praxe, případně hodnocení studenta zaměstnancem pracoviště.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.