X1101 Odborná praxe informativní I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková (přednášející)
Mgr. Hana Čížková (přednášející)
Ing. Mgr. Radomír Kuchař (přednášející)
Mgr. Marie Ortová (přednášející)
PaedDr. Marie Vorlová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
Katedra odborných praxí – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Předpoklady
NOW ( V1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I. )
Korekvizity - S1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Získat přehled a informace o vybraných institucích a zařízeních v resortu školství a o jejich zaměření, cílech, způsobech a metodách práce.
Osnova
  • Student absolvuje jednu týdenní odbornou praxi v zařízení podle vlastního výběru z nabídky školy podle předepsaného schématu.
  • Téma: Mateřské školy pro děti se speciálními potřebami, církevní nebo alternativní;
Literatura
    doporučená literatura
  • Úmluva o právech dítěte :přijata v New Yorku 20. listopadu 1989. Edited by Miloslav Kodým. 1. vyd. Brno: TEOFAKT, 1991. 27 s. ISBN 8090056903. info
Výukové metody
Odborná praxe týdenní bloková v mateřských školách pro děti se speciálními potřebami, církevních nebo alternativních.
Metody hodnocení
Student si volí konkrétní pracoviště z nabídky školy,
vypracuje Individuální plán praxe podle předepsaného vzoru a konzultuje jej s učitelem své seminární skupiny v rámci předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi I. a lektorem praxe (na pracovišti),
úspěšně absolvuje praxi v požadovaném rozsahu a v zařízení předepsaného typu,
vypracuje Zprávu z praxe v rozsahu 2-4 NS,
vytvoří své vlastní Portfolio, které obsahuje Individuální plán praxe, Zprávu z praxe, Hodnocení studenta zaměstnancem pracoviště, případně další materiály získané na pracovišti.
Navazující předměty
Informace učitele
Všechny potřebné informace obsahuje Titulní strana předmětu.
Studijní materiály jsou sdíleny s předmětem V1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.