V576 Raná péče jako sociální služba

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ing. Iva Jungwirthová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 1. 10. 15:30–18:45 2, Čt 8. 10. 15:30–18:45 2, Čt 26. 11. 15:30–18:45 2, Čt 3. 12. 15:30–18:45 2, Čt 10. 12. 15:30–18:45 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty se sociální službou rané péče, která je určena pro rodiny dětí s postižením. Podrobněji se budeme zabývat zejména ranou péčí pro rodiny dětí se sluchovým postižením.
Osnova
  • Teoretická východiska rané péče
  • Historie RP ve světě
  • Vznik RP u nás
  • Cílové skupiny
  • Proces služby od zahájení po ukončení
  • Práce s dítětem
  • Práce s rodinou
  • Individuální plán rané péče
  • Zařazení do MŠ
  • Spolupracující organizace
Metody hodnocení
K zápočtu je požadována aktivní účast a znalost přednášené problematiky. Studenti si vyberou a popíší konkrétní rodinu s malým dítětem s postižením a vypracují pro ni Individuální plán rané péče. Nad tímto materiálem pak budeme společně diskutovat v posledních dvou blocích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019.