V5261 Integrace dětí s odlišným mateřským jazykem I.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Hubertová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.
Katedra sociální práce – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 6, kromě Po 26. 10. až Pá 30. 10., kromě Čt 12. 11.
Předpoklady
Nejsou žádné prerekvizity, předmět je vhodný pro všechny studenty bez ohledu na ročník studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/16, pouze zareg.: 1/16
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: 1/seznámit studenty se současnými poznatky o psychologickém dopadu migrace a začleňování do nové kultury na na děti migrantů 2/podpořit u studentů sebereflexi vlastní kulturní a rasové identity
Osnova
 • 1. Úvod, fenomén migrace a imigrace v souvislosti s dětmi, fenomén Frontier children v USA-historický exkurz. 2. Identita kulturní, rasová a osobní, multikulturní identita. 3. Identita-reflexe vlastní identity (osobní a kulturní dimenze identity). 4.Identita-cvičení-rozhovor s cizincem, žijícím dlouhodobě v ČR. 5. Psychologie dětí imigrantů-fenomén vykořenění, tiché období. 6. Psychologie dětí imigrantů-diskuze nad tématy kulturní šok, vykořenění. 7. Vnitřní svět dětí imigrantů, škola a děti imigrantů-model Cristiny Igoy. 9. Praktické zkušenosti pracovníků neziskové organizace pracující s dětmi imigranty-diskuze. 10. Shrnutí a evaluace kurzu.
Literatura
  povinná literatura
 • Jarkovská L. a kol. (2015): Etnická rozmanitost ve škole. Praha: Portál.
  doporučená literatura
 • Interkulturní psychologie. Edited by Jan Průcha. 2., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2007. 220 s. ISBN 9788073672805. info
  neurčeno
 • Interkulturní psychologie :rozvoj interkulturní senzitivity. Edited by Monika Morgensternová - Lenka Šulová. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 218 s. +. ISBN 9788024613611. info
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování je zapotřebí splnit tyto podmínky: 1/ cca 70% docházka 2/udělat rozhovor s cizincem žijícím v ČR na téma Moje identita 3/aktivní účast při skupinové práci, prokázaná sebereflexe ve vztahu k vlastní osobní, kulturní, etnické identitě.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jabok.cz/predmet/jabok/zima2015/V5261