V261 Kurz plavání

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
zima 2012
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Jana Zajícová
Katedra pedagogiky a psychologie – Katedry – Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Rozvrh
St 12:30–15:00 mimo školu, kromě Po 22. 10. až Pá 26. 10., kromě So 22. 12. až St 2. 1.
Předpoklady
Fyzické zdraví dovolující pohyb (nejlépe plavecký) v chlorované vodě.
Předmět plavání je pro studenty Jaboku a ETF UK oboru PSP.

Výuka probíhá v bazénu v Radlicích v následujících termínech: 19.9, 26.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12.2012
Pokud nebudete moci plavat, do bazénu prosím ani nechoďte, bylo by to zbytečné

Bazén je asi 200 metrů od stanice metra Radlická (Vyjdete z metra ven, zatočíte doprava do podchodu pod silnicí a již uvidíte budovu bazénu.) http://www.sk-motorlet.cz/default.asp?action=d&ArticleId=24

Dlouhé vlasy budete muset mít něčím stažené (nebo v plavecké čepici)
Klíče od skříněk dostanete pouze za zálohu 100 Kč (noste prosím přesně tuto částku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu Plavání je vytvořit u studentů pozitivní vztah k vodě a naučit je základům plaveckých stylů prsa a znak (případně i kraul). Výuka bude zaměřena i na procvičení jednoduchých záchranářských technik a několika nenáročných aktivit / her ve vodě. V ideálním případě by po absolvování tohoto předmětu měl každý student být schopen vzít do vody klienty, děti, či jinou cílovou skupinu lidí se kterou právě pracuje a nemít obavy, že situaci nezvládne. Kurz plavání je též předmětem, který by měl sloužit k psycho-fyzickému odreagování studentů a zlepšení jejich fyzické kondice.
Osnova
 • Vytváření pozitivního vztahu k vodě, "pocit vody"
 • Základy různých plaveckých dovedností (splývání, dýchání do vody, plavání pod vodou, skok do vody ...)
 • Základy plaveckého způsobu znak
 • Základy plaveckého způsobu prsa
 • Jednoduché zábavné aktivity a hry ve vodě
 • Hravé využití principů synchronizovaného plavání
 • Základní záchranářské techniky
Literatura
  doporučená literatura
 • Od šplouchání k plavání. Edited by Michel Pedroletti, Translated by Daniela Šimková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 115 s. ISBN 9788073672058. info
 • Plavání dětí s rodiči :výuka kojenců, batolat a předškolních dětí do 6 let. Edited by Irena Čechovská. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2007, 131 s., [8. ISBN 8024716356. info
 • Plavání. Edited by Josef Giehrl - Michael Hahn. České Budějovice: Kopp nakladatelství, 2005, 127 s. ISBN 8072322680. info
 • ČECHOVSKÁ, Irena, Viléma NOVOTNÁ a Hana MILEROVÁ. Aqua-fitness : plavání, aqua-gymnastika, aqua-aerobik. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003, 129 s. : i. ISBN 80-247-0462-5. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Adéla. Metodické základy a využití pohybových her ve výuce plavání na 2. stupni základní školy. 2003, 53 l., [4] info
 • ČECHOVSKÁ, Irena. Plavání dětí s rodiči :"plavání" kojenců a batolat, plavecká výuka předškolních dětí předškolního věku, hry a říkadla do vody. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 132 s., [4. ISBN 8024702118. info
 • ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, 130 s., [8. ISBN 80-247-9049-1. info
Výukové metody
plavání v plaveckém bazénu
Metody hodnocení
Zápočet = max 4 absence
Aktivní participace = plavání
Pokud budete nemocní a nebudete moci plavat, pak prosím ani do bazénu nechoďte.
Informace učitele
Pokud máte osvobození z předmětu Plavání vydané specializovaným (ne pouze praktickým lékařem), zápočet vám bude udělen za písemnou práci dle následujících pravidel:
Téma nutno zkonzultovat do 26.10.2012
Témata můžete konzultovat na: parizek@jabok.cz
(Seminární práce z plavání se musí nějak týkat vody)

ROZSAH: nejméně 7 stran textu (maximálně však 10 stran) + úvodní strana a použitá literatura
ZDROJE: beletrie, časopisy, odborné publikace, internet, … citovat !!!

Za odhalené nepřiznané citace nebude práce uznána
Z adekvátní považuji nejméně 3 citace na stránku textu (jak citovat viz Průvodce studenta Jaboku)

Nutno použít nejméně 3 zdroje

PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT:
úvod - uvedení do problematiky, důvod výběru tématu, nejméně 1,5 str.
závěr - vlastní názory spojené s tématem, zhodnocení, shrnutí práce - nejméně 1 strana
obrázky a nákresy větších rozměrů se považují za přílohy !!!

Práci sestavenou pouze z citací samozřejmě nepovažuji za hodnou zápočtu a WIKIPEDIE nemůže být vaším zdrojem !!!

TERMÍN ODEVZDÁNÍ:
Práce umístěte do odevzdávárny u příslušného předmětu do konce prvního týdne zápočtového období
Pokud nedodržíte termín, budu daleko přísnější v hodnocení a uznávání práce

PRÁCI ODEVZDÁVEJTE V PŘEDSTIHU POČÍTEJTE S TÍM, ŽE VÁM JI NĚKOLIKRÁT VRÁTÍM K PŘEPRACOVÁNÍ !!!
Příjemnou práci, která vám osobně něco přinese přeje:
Michal
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.